Nicolae Dinescu

Nicolae Dinescu

Marți, 13 Martie 2018 19:37

Caută-ţi o slujbă!

În data de 19 martie 2018, începând cu ora 9:00, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea va organiza Bursa Forţei de Muncă la sediul instituţiei din Râmnicu Vâlcea, str. Dacia, nr.8, etaj II-III. De asemenea, AJOFM Vâlcea va organiza Bursa Forţei de Muncă şi la sediul Punctului Lucru din Lăpuşata în data de 23 martie 2018. La evenimente sunt aşteptate să participe persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, indiferent de statutul social, precum şi angajatori din judeţul Vâlcea care doresc să angajeze forţă de muncă în sectoarele economice deficitare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au posibilitatea să intre în contact cu angajatorii prezenţi şi pot identifica cât mai multe variante de angajare, iar agenţii economici participanţi la bursă pot să-şi recruteze personalul direct, fără intermediar, în funcţie de cerinţele specifice locurilor de muncă pe care le oferă. Oferta locurilor de muncă va fi completată şi cu locurile de muncă vacante din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European. Angajatorii din judeţul Vâlcea care doresc să participe la acest eveniment trebuie să depună ofertele de locuri de muncă vacante la sediul ALOFM Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, etajul III.

Aşa cum v-am informat în urmă cu ceva timp, această structură organizatorică, sub denumirea de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, cu o îndelungată activitate extrem de bogată în spaţiul carpato-danubiano-pontic, şi-a intrat în drepturi, câştigând, prin numeroase procese, dreptul de a funcţiona în condiţii legale, aşa cum a făcut-o şi până în prezent.

          Potrivit art. 24 şi 33 din Statutul UZPR, preşedintele nostru, Doru Dinu Glăvan, convoacă Adunarea Generală a UZPR-ului, în data de 24 martie 2018. Lucrările acestei adunări vor avea loc în amfiteatrul 1 din clădirea Ion N. Angelescu, din cadrul ASE Bucureşti (situată pe strada Căderea Bastiliei, nr. 2-10), cu începere de la orele 10.30 (Piaţa Romană – Bucureşti).

          Adunarea Generală va avea o ordine de zi aşa cum este cunoscută în toate structurile organizatorice care se respectă şi continuă o tradiţie:

          1. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2017;

          2. Prezentarea raportului financiar pe anul 2017 şi proiectul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;

          3. Prezentarea proiectului de activităţi pentru anul 2018;

          4. Prezentarea raportului comisiei de cenzori;

          5. Informare a Comisiei de atestare profesională;

          6. Propuneri privind unele modificări la documentele de bază ale UZPR-ului;

          7. Diverse, luări de cuvânt (discuţii pe baza materialelor prezentate în ordinea de zi).

          Cu această ocazie, în calitate de preşedinte al Filialei Vâlcea, solicit celor 14 membri ai Filialei din judeţul nostru să ia legătura cu subsemnatul pentru a pune la punct unele probleme legate, în primul rând, de deplasarea membrilor Filialei Vâlcea la această Adunare Generală, cât şi unele probleme ce le vom ridica în plenul Adunării.

          O veste bună am primit de la sediul central al UZPR-ului şi ne face o deosebită plăcere să informăm cititorii noştrii, dar, mai ales, pe cei interesaţi. Datorită situaţiei create în urma incidentelor iniţiate de către un grup de pucişti militari, care înainte de 1989 îşi puneau semnătura peste diferite articole cu caracter militar din diverse publicaţii, mai mulţi jurnalişti militari s-au regrupat într-o filială extrem de puternică şi binevenită, sub genericul „Filiala MApN”. Din iniţiativa acestor jurnalişti militari din Bucureşti, la începutul lunii martie au demarat lucrările de reorganizare a acestei filiale, însumând, până în prezent, peste 60 de membri ai UZPR-ului.

          Cu această ocazie, trebuie să îi felicităm pe coloneii Dumitru Mocanu şi Marian Nencescu, care au început, încă de la sfârşitul acestei ierni, să contacteze şi să mobilizeze viitorii membri ai acestei filiale, constituind un nucleu de jurnalişti serioşi, dar, mai ales, profesionişti.

          Cu prilejul deplasării noastre la Bucureşti, ne va face o deosebită plăcere să îi cunoaştem pe aceşti doi foşti ofiţeri activi ai Armatei Române, iniţiatorii reorganizării acestei filiale.

Evaluarea stării de sănătate
Metodologie

 

Mai mulţi specialişti din România, în colaborare cu cercetătorul american Enriko D Antella, vor fi prezenţi în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică (16-18 martie), la Râmnicu Vâlcea, pentru a dezbate, dar, mai ales, de a susţine şi prezenta o metodă concretă, nealopată, cercetată iniţial la NASSA, iar apoi dezvoltată, privind recuperarea şi menţinerea sănătăţii, respectiv întărirea imunităţii.
În acest sens, vă informăm, stimaţi cititori, că vineri, 16 martie 2018, începând cu orele 17.00, în sala Multimedia din cadrul Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul", pe parcursul a două ore, va avea loc această expunere, sub genericul "Starea noastră de sănătate". Comunicarea va fi susţinută şi comentată de un specialist (ajutat de către un alt specialist, Natalia Kovesdi, recunoscut internaţional, cu ajutorul unui translator), cu titul de DHC al Universităţii PRODEO din New York.
Problemele importante care vor fi aduse la cunoştiinţa publicului spectator vor gravita în jurul evaluării stării de sănătate în domeniul biomedicinei cu programele de: rezonanţă cuantică, Magnet Space şi dinamica medicală. Spectatorii vor beneficia de încercări extrem de benefice folosind dispozitivele terapeutice. În stabilirea stării de sănătate se foloseşte principiul biomedicinei, în care organismul este tratat şi evaluat ca un tot unitar: corp fizic plus energie.
În acest sens, informăm cititorii că la această evaluare a stării de sănătate se folosesc două proceduri concepute, cercetate şi dezvoltate în clinici, conduse de către cercetători consacraţi pe plan mondial, în baza urmăririi clinice a mii de pacienţi, anual, pe parcursul a peste zece ani. Programele respective sunt în permanenţă într-o schimbare amplă, completate, modernizate, dar, mai ales, ultragradate.
Procedurile menţionate mai sus vom încerca să le prezentăm în câteva cuvinte deoarece spaţiul tipografic nu ne permite să extindem prezentarea lor teoretică.
Programul Magnet Space - dispozitiv cu ajutorul căruia se obţin, pentru 29 seturi de analize, date referitoare la deficienţe, afecţiuni, efecte adverse ce împiedică funcţionarea normală a organismului.
Celălalt program, sub genericul "Dinamica Medicală", este, de fapt, un dispozitiv cu ajutorul căruia se obţin date şi diagrame referitoare la starea energetică a organismului (niveluri, blocaje etc.).
    Cele două proceduri sunt descrise mai sus au un caracter inofensiv, non-invazive, nedureroase şi foarte rapide. Rezultatele sunt prezentate subiecţilor imediat. Ele vor fi apoi evaluate şi interpretate, şi le vor fi evidenţiate cauzele care generează degradarea stării de sănătate.
Cei care doresc să cunoască în detaliu programul şi procedurile respective pot să consulte materialele privind evaluarea cu Programul "Magnet Space - despre principiul cuantic". În funcţie de starea de sănătate, proprie ficărei persoane investigate, se stabilesc terapii personalizate. La finalul evaluării, se pot face încercări folosind dispozitivele terapeutice.
Aşadar, toţi cei care doresc să participe la o asemenea dizertaţie sunt aşteptaţi vineri, 16 martie 2018, de la orele 17.00, în sala Multimedia din cadrul Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul".
 

Duminică, 11 Martie 2018 15:05

Scriitorii români îşi aleg conducătorii

Nu spunem nici un secret că fiecare structură organizatorică îşi alege, din doi în doi ani, sau din patru în patru ani, conducătorii. Nici Uniunea Scriitorilor din România nu putea să stea deoparte faţă de această tradiţie, care se păstrează şi se continuă de ani şi ani de zile. În acest sens, vă informăm, stimaţi cititori, că în temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, în actuala formă de prezentare, aplicare şi respectare, preşedintele Filialei Sibiu, în care este inclusă şi structura organizatorică a scriitorilor domiciliaţi în judeţul Vâlcea, prin preşedintele acestei Filiale, Ioan Radu Văcărescu, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Sibiu, compusă, potrivit dispoziţiilor statutare, din membrii U.S.R., care îşi exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 20 aprilie 2018, începând cu orele 10.00, într-o locaţie din cadrul Bibliotecii „Astra” Sibiu.

Nefăcând abstracţie de la conţinutul adunărilor generale, Filiala Sibiu va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Dezbaterea activităţii U.S.R., a preşedintelui, a prim-vicepreşedintelui şi a vicepreşedintelui, a Comitetului Director şi a Consiliului U.S.R. precum şi a preşedintelui Filialei pentru mandatul (2013-2018);

2. Votarea raportului de activitate al conducerii U.S.R., prezentat de preşedinte, precum şi al preşedintelui Filialei pentru mandatul precizat mai sus;

3. Alegerea preşedintelui U.S.R. pentru mandatul care se va întinde pe durata următorilor cinci ani (2018-2023);

4. Alegerea preşedintelui Filialei pe aceeaşi perioadă (2018-2023);

5. Alegerea Comitetului de conducere a Filialei.

Toţi candidaţii a funcţia de preşedinte U.S.R., ale căror candidaturi au fost validate de comisia de monitorizare a alegerilor, pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcţia de preşedinte al Filialei şi la celelalte funcţii eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, din strada Cojocarilor, nr. 2 Sibiu până la data de 19 martie 2018; ora 14.00.

Important este faptul ca aceste candidaturi trebuie semnate în original şi depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen îşi pierd valabilitatea, nefiind luate în considerare. De reţinut este şi importanţa votului în cadrul Adunării Generale, urmărindu-se paşii ce trebuie efectuaţi în acest context. Membrii Filialei, prezenţi la data, ora şi locul Adunării Generale a Filialei, votează într-o urnă Preşedintele Filialei şi Comitetul de conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează preşedintele U.S.R.-ului pe ţară.

În cadrul Adunării Generale a Filialei pot vota numai membrii din această Filială. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat pentru funcţia de preşedinte U.S.R. şi un singur candidat la funcţia de preşedinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant. Procesul de vot se va închide pe data de 20 aprilie 2018, la ora la care se încheia Adunarea Generală a Filialei.

Rezultatele alegerilor pentru preşedintele Filialei şi Comitetul de conducere al Filialei se vor consemna în procesul verbal. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele pe ţară al U.S.R. se vor consemna într-un proces verbal întocmit de Comisia de monitorizare a alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului U.S.R.

Ne face o deosebită plăcere de a aduce la cunoştiinţă conţinutul acestui convocator, tuturor scriitorilor vâlceni, membrii ai Filialei, cu sediul la Sibiu, cu rugămintea de a comunica informaţiile acestea prin orice mijloc şi celorlalţi colegi care nu au reuşit să intre în posesia acestui anunţ publicat în cotidianul Viaţa Vâlcii.

Sunt convins că acest important anunţ va fi adus la cunoştiinţa tuturor scriitorilor vâlceni. Intenţionăm ca şi înainte de desfăşurarea acestei Adunări Generale, dar, mai ales, după alegeri, să organizăm, la Râmnicu Vâlcea, în platoul Televiziunii Vâlcea 1, o întâlnire-dezbatere având ca temă principală participarea vâlcenilor la această Adunare Generală.

Ce poate fi mai cald, mai înălţător, decât atunci când pe rafturile bibliotecilor şi librăriilor vâlcene apare o nouă carte, având ca autor chiar pe un vâlcean de-al nostru? Bucuria are o dublă semnificaţie. În primul rând, autorul acestei lucrări, ce poartă un titlu extrem de inspirat şi atrăgător - "Confesiunile Mariei", este colega noastră, a Forumului, iar, în al doilea rând, autoarea Maria Şufană este vâlceancă, ea trăgându-şi obârşia de pe frumoasa vale a Sâmnicului, dintr-o localitate încărcată de istorie şi legendă. Comuna Goleşti, pentru că de această localitate este vorba, şi în mod special de satul Gibeşti, a dat Vâlcii, şi nu numai, personalităţi remarcabile, în aproape toate domeniile de activitate.
Ne face o deosebită plăcere să amintim numai câteva nume de familii, care, prin urmaşii lor (copii şi nepoţi), au făcut cunoscute realizările, datinile şi preocupările acestor minunaţi locuitori de pe frumoasa vale a Sâmnicului, începând chiar cu secolul al XVIII-lea şi până în prezent: profesorul emerit Constantin Gibescu, fraţii Nicolae şi Gheorghe Stănescu, prof. univ. dr. Ion Stăvăruş, conf. univ. dr. Gheorghe Simeanu, al cărui nume îl poartă şi Clubul Olimpic înfiinţat în urmă cu ceva timp în comuna Goleşti, Petre Manole, Laura Vega, Elena Zarescu, Maria Constantinescu-Trăistaru, Vasile Simeanu, prof Mosor şi multe alte cadre didactice universitare care îşi desfăşoară activitatea în capitala culturală a Olteniei, Craiova.
Iată, aşadar, stimaţi cititori, că joi, 8 martie 2018, începând cu orele 11.30, la sediul Forumului Cultural al Râmnicului, va avea loc, în premieră, prezentarea şi lansarea acestei cărţi pentru publicul cititor, iubitor de literatură şi cititor avid al unei cărţi bune şi interesante.
O felicităm pe colega noastră, Maria Şufană, pentru curajul, răbdarea şi pasiunea statornică de care a dat dovadă în a aşterne pe hârtie lucruri extrem de interesante legate de viaţa şi activitatea ei, încă din copilărie şi până în prezent.

În urmă cu aproape o jumătate de veac, mai precis în luna septembrie a anului 1969, într-un sat uitat de Dumnezeu, pe nume Rzhavchik Tisulskago din regiunea rusească Kemerovo, a fost descoperit un sarcofag de marmură, care conţinea o femeie intactă, botezată Prinţesa Tisulski, îngropată în urmă cu 800 de milioane de ani. Neverosimilă descoperirea având în vedere că în acea perioadă demult uitată, pe pământ, nu existau nici măcar dinozaurii. Şi, totuşi, de crezut, pentru că oamenii de ştiinţă confirmă prin studiu şi expertize, datarea respectivă.
Din anul 1969, se vorbeşte despre această descoperire cu mai mult interes. A existat o scurgere de informaţii datorată unor oameni de ştiinţă ruşi, care au divulgat primele rezultate şi rapoarte în legătură cu acest lucru.
Dar să vedem, stimaţi cititori, ce s-a întâmplat în urmă cu aproape 50 de ani, într-o mină de cărbune în timpul lucrărilor de excavaţie. În crusta de cărbune cu un nucleu de 20 de metri, aflată la o adâncime de 70 de metri, după doi metri de săpături, minerul rus Karnaukhov a descoperit un sicriu de marmură de producţie mecanică şi o precizie incredibilă. Comandantul lucrărilor, Alexander Alexandrovich Masalygina, printr-un ordin scurt, a întrerupt imediat lucrările. Sicriul a fost adus la suprafaţă, începându-se operaţiunea de deschidere, înlăturând de pe margini stucul fosilizat în timp. Nu atât din cauza loviturilor, cât datorită efectului căldurii solare, stucul respectiv s-a lichefiat într-un lichid limpede. Capacul sarcofagului a fost lucrat perfect. Pentru o conexiune mai stabilă, în interior era bordură franjurată cu faţă dublă de 5 şi 11 centimetri, care constituia grosimea peretelui. Descoperirea Prinţesei Tisulski (aşa a fost botezată) a provocat un şoc de neînchipuit, senzaţional, de necrezut pentru marele public.
Sicriul era umplut până la refuz cu un lichid de culoare roz-albastru, limpede precum cristalul. În interiorul sarcofagului se găsea o femeie subţire, de o frumuseţe neobişnuită, de o vârstă aparentă de 30 de ani, cu caracteristici faciale europene şi cu ochii mari, albaştri, deschişi. Părul era de culoare şaten-închis, cu o tentă roşiatică, uşor buclat, căzându-i pe piept. Mâinile, aşezate pe lângă corp, erau albe, cu unghiile scurte şi bine tăiate. Era îmbrăcată cu o rochie de dantelă albă, transparentă, care îi ajungea sub genunchi, cu mâneci scurte şi brodate, cu flori colorate. Nu avea lenjerie intimă de corp. Nu părea moartă, părea adormită. La cap avea o cutie neagră, de formă dreptunghiulară, rotunjită la un capăt (ceva asemănător unui telefon celular din zilele noastre), de aproximativ 25 x 10 centimetri. Sicriul a stat deschis timp de 10-15 ore, pentru ca toţi să o poată vedea. Tot satul, toate sufletele trăitoare în respectiva comunitate au venit să vadă miracolul.
Imediat, situaţia şi rezultatele au fost raportate la centrul raional şi validate de autorităţi. În jurul orei 14.00, un elicopter de culoare maro-cărămiziu a aterizat la faţa locului. Din el au descins "prieteni" solizi îmbrăcaţi civil, care au spus că locul era contagios şi au invitat publicul să stea departe de sarcofag. Pe urmă, au sigiliat locul descoperirii şi au notat numele tuturor celor care atinseseră sicriul şi chiar şi pe ale celor care doar se apropiaseră, aparent, pentru o urgenţă medicală.
Sarcofagul a fost târât până la elicopter, dar încărcătura era prea grea şi s-a hotărât să fie uşurat sicriul eliminându-se lichidul din interior. După pomparea lichidului afară din sicriu, cadavrul prinţesei a început să se înnegrească. Ca un miracol, s-a început imediat punerea lichidului înapoi şi imediat ce a fost umplut sarcofagul s-a observat că înnegrirea pielii începe să dispară. După un minut, culoarea din obraji s-a restabilit, dar şi toate rămăşiţele pământeşti ale femeii şi-au recăpătat aspectul iniţial. Sicriul a fost închis şi dus cu elicopterul, împreună cu resturile de stuc, adunate de pe jos în săculeţi de celofan, şi li s-a ordonat martorilor să se îndepărteze. După aceea, elicopterul a zbuat în direcţia Novossibirsk.
După cinci zile, a sosit de la Rzhavckik la Novossibirsk un profesor în vârstă, care a anunţat rezultatele preliminare efectuate în laborator. Interesant a fost faptul că profesorul respectiv a spus că această descoperire va schimba mult înţelegerea istoriei. În viitor, oamenii de ştiinţă sovietici vor publica rezultatele lor şi lumea ştiinţifică va avea un şoc. După părerea domniei sale, aşa cum afirmam şi la începutul prezentului material, înmormântarea avusese loc cu cel puţin 800 de milioane de ani în urmă, ceea ce respinge teoria Darwinistă a originii omului. Femeia a fost îngropată în perioada Carboniferă a erei Paleozoice, cu milioane de ani înaintea apariţiei dinozaurilor, cu mult timp înainte de formarea cărbunelui pe planeta Pământ.
Iniţial, sicriul femeii fusese plasat în mijlocul unei păduri adânci şi dese. De-a lungul timpului, pădurea a fost complet scufundată în teren şi s-a prăbuşit, fără oxigen, pentru sute de milioane de ani şi s-a transformat într-un solid strat de cărbune. Iniţial, fusese propusă o versiune alienă, dar analizele chimice ale corpului prinţesei au demonstrat 100% concordanţă cu omul rus modern. Astăzi, există aceeaşi compoziţie ca şi a strămoşilor noştri de acum 800 milioane de ani.
Nivelul de civilizaţie căreia îi aparţinuse femeia este mult mai ridicat decât tot ce era cunoscut anterior, inclusiv civilizaţia noastră, pentru că natura ţesutului din care este confecţionată rochia prinţesei nu poate fi analizată ştiinţific. Echipamentul pentru producerea unui asemenea material nu a fost inventat de om. Nu s-a reuşit identificarea compoziţiei lichidului roz-albstru, identificându-se doar unele dintre elementele sale constitutive, formate din soiuri antice de ceapă şi usturoi. Despre cutia de metal, profesorul nu a spus nimic. Cu singura excepţie că ea este în studiu.
Pe lângă ştirea dată de profesorul respectiv, la vreo două zile, în ziarul local, a apărut o mică notă care spunea că în satul amintit mai sus, a fost găsită o relicvă arheologică, ce va face lumină asupra istoriei. Rzavchane a provocat toată această agitaţie cu doar trei rânduri în ziar. Indignarea a izbucnit când zona respectivă a fost, pe neaşteptate, înconjurată de militari, iar poliţia, mergând din casă în casă, a eliminat răzvrătiţii din rândurile populaţiei şi locul unde fusese găsit mormântul a fost excavat complet şi reumplut cu pământ. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor autorităţilor, populaţia satului s-a luptat pentru adevăr.
Unul dintre personajele care s-a ocupat de acest caz şi chiar a scris o scrisoare Comitetului Central a murit un an mai târziu de insuficienţă cardiacă, conform versiunii oficiale. Apoi, în decurs de un an, au fost ucişi, unul după altul, în misterioase accidente auto, toţi cei şase martori supravieţuitori ai descoperirii sicriului. Astfel, această "afacere" a fost redusă la tăcere pentru totdeauna.
    Patru ani mai târziu, mai precis în 1973, când, după părerea autorităţilor, totul se calmase, pe coastele şi pe insulele lacului Berchikul, la 6 kilometri de locul în care fusese găsit sarcofagul, toată vara, până în toamnă, s-au efectuat, în secret, săpături pe scară largă. Şantierul era înconjurat de soldaţi şi poliţişti. Unul dintre muncitorii care au participat la săpături şi care a tăcut mult timp s-a dus în zona comercială din apropiere, fiind puţin cam beat. El a povestit că, pe insule, au descoperit un cimitir antic din Epoca de Piatră. A refuzat categoric să împărtăşească datele pe care le deţinea. Sătenii au văzut pe situl de excavare şi, ulterior, au observat că au zburat cu un elicopter lucruri care se luau din zona respectivă. La terminarea lucrărilor, pe insulele şi coastele lacului respectiv, s-au găsit sute de morminte subterane, care au fost excavate cu atenţie.
Povestea femeii misterioase, imersă într-un lichid necunoscut, a devenit deja de domeniul public, cu toate eforturile autorităţilor ruse de a ascunde această descoperire uluitoare. Şi, aşa cum afirmam ceva mai înainte, dacă Prinţesa Tilsulski există cu adevărat şi dacă datele acestea sunt reale, istoria umanităţii şi a Pământului trebuie rescrisă complet, aşa cum alte descoperiri misterioase şi urme "imposibile" au indicat trecutul.

Aşa cum ne-a obişnuit conducerea acestei structuri organizatorice cu un profund caracter cultural, literar şi istoric (SNIPH Vâlcea), o dată pe lună, miercurea, în jurul orei 17.00, să organizeze la sediul ei, ce se găseşte în strada Primăverii, nr. 6A, o interesantă şi atractivă reuniune lunară a Cenaclului literar-artistic sub genericul "Petale".
De data aceasta, conducerea operativă a cenaclului (Dumitru Zamfira - preşedinte şi Marian Pătraşcu - secretar), a introdus pe ordinea de zi prezentarea, în faţa auditoriului, a scriitorului Boris Pasternak. Cu această ocazie, sunt invitaţi să participe toţi membrii Cenaclului literar-artistic "Petale" al Societăţii Naţionale Independente a Persoanelor cu Handicap Vâlcea, cât şi alţi reprezentanţi din diferite segmente ale vieţii noastre sociale.
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România - Filiala Vâlcea va oferi Societăţii Naţionale Independente a Persoanelor cu Handicap Vâlcea un set de fotografii înrămate, care reprezintă participarea membrilor cenaclului la anumite acţiuni la care au fost prezenţi în anul 2017.

Odată cu înfiinţarea Consiliului Judeţean (1968), au mai luat fiinţă o serie întreagă de structuri organizatorice pe plan local şi judeţean. Spaţiul tipografic nu ne permite să readucem în atenţia cititorilor noştri o serie întreagă de structuri care au luat fiinţă în acea perioadă. Vă reamintim, că în urmă cu 50 de ani s-a înfiinţat în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi  Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Această organizaţie, timp de o jumătate de veac, a activat pe tărâmul culturii populare vâlcene. În acest context, azi, 01.03.2018, începând cu orele 15.00, în sala "Constantin Brâncoveanu", din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, va avea loc un moment festiv, cu participarea unor invitaţi din diferite domenii de activitate, care de-a lungul anilor au contribuit în calitate de promotori ai valorii perene, culturii şi artei româneşti, atât pe plan local cât şi pe plan judeţean. Organizatorii vor prezenta un concert aniversar de excepţie, cu nume sonore al folclorului românesc, care vor veni pe scena sălii de spectacole al Consiliului Judeţean Vâlcea. Este suficient să reamintim, de Orchestra Rapsodia Vâlceană, având ca dirijor pe Nicolae Caliu, dar şi pe renumiţi interpreţi de muzică populară cum ar fi: Mariana Ionescu-Căpitănescu, Nineta Popa, Nina Predescu, Maria Ghinea, Rodica Mitran, Cristina Udrea, Mioara Raica, Liuminiţa Tănăsie, Maria Militaru, Rodica Nicolescu, Ana-Maria Iorga, Ionela Petria, şi nu în ultim rând, Georgel Nucă, Ion Lupu, Dumitru Margine, Dumitru Miuţă, Marcu Nicolici, Ilie Dură, Nicu Vitomireanu, Corin Dobrinescu, şi mulţi alţii. Nu uităm nici membrii Grupului Rapsozii Oltului, şi alţi artişti care de-a lungul celor 50 de ani au încântat spectatorii şi telespectatorii vâlceni cu talentul lor, fiind apreciaţi de mii de iubitori de folclor. Ne face o deosebită plăcere ca în aceste momente înălţătoare, să amintim cu bucurie de prof. Alin Pavelescu (foto), manager al acestei structuri organizatorice, cât şi a celorlalţi angajaţi ai Centrului Judeţean pentru Conservarea şi  Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, care au contribuit din plin la obţinerea rezultatelor de excepţie, de-a lungul celor cinci decenii de existenţă pe meleagurile vâlcene.

Este de mult intrată în preocuparea harnicilor apicultori vâlceni, ca în fiecare an, la mijlocul primăverii, să se organizeze, la Râmnicu Vâlcea, Târgul Apicol sub genericul "Oltenia". Şi anul acesta, în zilele de 31 martie - 1 aprilie 2018, în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, va avea loc această manifestare ce se găseşte la a VII-a ediţie. În vederea unei bune organizări şi desfăşurări a târgului, un rol important îl vor avea Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociaţia Apicolă Scundu şi "Plăcerea naturii".
Să nu uităm un fapt extrem de important, că apicultorii vâlceni, cu ajutorul harnicelor albine, aceste minuscule fiinţe, extrem de harnice şi productive, au situat, de-a lungul anilor, judeţul nostru pe primul loc din ţară. Am subliniat, de foarte multe ori, în paginile cotidianului nostru, dar şi în cadrul emisiunilor pe care le-am prezentat pe postul de televiziune Vâlcea 1, realizările de necontestat ale apicultorilor vâlceni. Prin hărnicia şi priceperea lor, cât şi prin rezultatele obţinute, aceştia au contribuit la situarea judeţului Vâlcea pe primul loc din ţară în ceea ce priveşte această ramură a zootehniei din cadrul agriculturii. Să nu se uite nici un moment că apicultura, alături de sericicultură, piscicultură, suine (porcine), bovine sunt familii importante, care fac parte din marea ramură a zootehniei din cadrul agriculturii româneşti.
Reamintim şi pe această cale că, în judeţul Vâlcea, există înregistraţi peste 10.000 de apicultori, care gestionează 120.000 de familii de albine. Cantitatea de miere realizată de minusculele şi harnicele albine, în anul 2012, a fost de 2.500 tone de miere, 20 tone de polen, 100 tone de ceară, 500 kilograme de propolis şi, nu în ultimul rând, 10.000 de exemplare de material biologic.
Încă o realizare demnă de menţionat este faptul că un apicultor din Râmnicu Vâlcea, Ionuţ Tănăsoiu, va fi prezent la marea întâlnire a apicultorilor din Europa, în oraşul german Nurnberg. O altă realizare a apicultorilor vâlceni, demnă de subliniat, este faptul că harnicul apicultor Gheorghe Dumitricu, preşedinte al Asociaţiei "Biomelifera", structură organizată în anul 2011, a înfiinţat, în premieră pe ţară, primul centru (şcoală) de apicultori în frumoasa comună Frânceşti de pe Valea Otăsăului, primind sprijinul neprecupeţit al primarului Daniel Paraschiv.
Apicultorii vâlceni se bucură de prezenţa şi, mai ales, de sprijinul primit din partea doamnei ing. dr. Cristiana Moraru, cercetător de talie internaţională, care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Horezu.
La deschiderea oficială a acestei şcoli de apicultură, cei prezenţi au fost de acord să se înfiinţeze, în cadrul celui mai mare liceu care funcţionează în judeţul Vâlcea, ce poartă numele marelui domnitor "Constantin Brâncoveanu", o clasă vocaţională cu specific apicol. Ar fi o realizare de succes, enormă pentru apicultura românească.
Aşadar, stimaţi cititori, din acest colţ de pagină, lansăm invitaţia ca în zilele de 31 martie - 1 aprilie 2018, să fiţi prezenţi în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea la ediţia a VII-a a Târgului Apicol "Oltenia". Veţi avea ocazia să admiraţi, dar şi să procuraţi nu numai miere şi derivatele acestui aliment extrem de important şi nutritiv pentru hrana noastră, dar şi accesorii şi o varietate largă de componente indispensabile unei stupine moderne şi a unui pastoral cu rezultate excelente în producerea mierii şi derivatelor acesteia.

Luni, 26 februarie 2018, cu puţin timp după orele 12.00, sala de festivităţi a Colegiului Economic Râmnicu Vâlcea s-a dovedit neîncăpătoare pentru elevii și cadrele didactice care au dorit să participe la o conferinţă cu un profund caracter istoric sub genericul „Revoluţia pașoptistă în spaţiul românesc” și cele mai importante evenimente care au marcat secolele XIX și XX în ţara noastră. Evenimentul s-a bucurat de participarea unui reprezentant al Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, muzeograful Gheorghe Monea, și a domnului profesor Nicolae Dinescu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Vâlcea.

          Cu această ocazie, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” a deschis seria de manifestări dedicate împlinirii a 170 de ani de la Revoluţia din 1848 din Țara Românească. Atât elevii, cât și cadrele didactice, au fost informaţi despre principalele acţiuni revoluţionare ce au avut loc în provinciile românești (Țara Românească, Moldova și Ardeal) în preajma, dar și în timpul, anului 1848.

          În partea a doua a conferinţei, auditoriul a urmărit, cu multă atenţie, expunerea profesorului Nicolae Dinescu, care s-a referit la principalele evenimente care au marcat derularea activităţilor social-economice, politice și administrative pe durata veacurilor XIX și XX: Răscoala lui Tudor Vladimirescu (1821), Mișcarea pașoptistă de la 1848, Mica Unire de la 24 ianuarie 1859, când a fost ales în funcţia de domn al primei Uniri colonelul Alexandru Ioan Cuza. Au fost amintite celor prezenţi importantele evenimente ce au avut loc în judeţul Vâlcea în această perioadă (stabilirea taberei generalului Magheru în Câmpia Râurenilor de la marginea de sud a orașului Râmnicu Vâlcea, Sfinţirea steagurilor Revoluţiei la Biserica „Toţi sfinţii” din centrul Râmnicului, intonarea cântecului „Deșteaptă-te, Române”, la 29 iulie 1848, într-un cadru oficial, în Grădina Zăvoi din partea de vest a orașului Râmnicu Vâlcea, cântec interpretat de către corul format din elevii Seminarului „Sfântul Nicolae” și tinerii călugări din Episcopia Râmnicului de către profesorul de „muzichie” Anton Pann, cântăreţ în strană și culegător de folclor, pe versurile brașoveanului Andrei Mureșan). S-a făcut precizarea că această melodie, prin Hotărârea Parlamentului din anul 1992, a fost declarată Imnul Naţional al României.

          Un alt eveniment care a fost adus la cunoștinţa celor prezenţi a fost și acela că, în anii 1877-1878, a avut loc și Războiul de Independenţă al României, la finalul căruia poporul nostru a scăpat de jugul Imperiului Otoman.

          Tot ca un eveniment important a fost amintit și faptul că, în anul 1866, venind cu vaporul pe Dunăre din Germania, Carol I a debarcat pe pământ românesc în portul orașului Turnu Severin, unde a fost întâmpinat de Guvernul României, în frunte cu Ion Brătianu. Carol I a fost numit de către organele abilitate ale micului stat român în calitate de rege.

          Auditoriul a fost informat că, la începutul secolului XX, a izbucnit marea răscoală ţărănească de la 1907, urmată, la scurt timp, de izbucnirea primei mari conflagraţii mondiale (1914-1918) și intrarea ţării noastre în Primul Război Mondial (1916-1918). Un eveniment important, cu profunde și deosebite semnificaţii în viaţa ţării noastre a fost acela că, la 1 decembrie 1918, a fost semnată rezoluţia prin care se recunoaște unirea tuturor principatelor românești într-o singură ţară (Țara Românească, Moldova și Ardealul).

          Din parcurgerea evenimentelor care au marcat prima jumătate a secolului XX, nu au fost uitate mișcarea greviștilor și luptele ceferiștilor și petroliștilor (1933), formarea Partidului Comunist Român (1921), înfiinţarea și perindarea pe eșichierul politic românesc a mai multor grupări politice (partide), asasinarea unor mari personalităţi din viaţa politică și cultural-știinţifică a ţării noastre (I. Ghe. Duca, primul ministru al României, în 1933, și a inegalabilului Nicolae Iorga, savant de renume mondial, 1940). A fost reamintită elevilor și izbucnirea celei de-a doua mari conflagraţii mondiale, cât și pagubele aduse ţării noastre în perioada desfășurării acestui război (1939-1945) și urmările dezastruoase aduse poporului român.

          În șirul evenimentelor care au avut loc în prima și în a doua jumătate a secolului XX, s-au menţionat câteva momente extrem de importante, cum au fost: abdicarea Regelui Mihai (1947), intrarea comuniștilor la putere, colectivizarea forţată a terenurilor agricole și trecerea în proprietatea statului a averilor (și așa reduse) populaţiei din ţara noastră.

În mod deosebit, au fost amintite și câteva aspecte legate de distrugerea unor personalităţi remarcabile ale vieţii cultural-știinţifice, istorice și educative din ţara noastră, făcând loc unor persoane care făceau parte din Partidul Comunist Român, care nu aveau nici o legătură cu acest segment deosebit de important al vieţii noastre sociale. În încheierea expunerii, un loc important l-a avut și prezentarea evenimentelor Revoluţiei Române din anul 1989 și instalarea democraţiei mult-așteptate în ţara noastră.

Acţiunea respectivă, ce a avut loc la Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, reprezintă un început de drum, dar și un exemplu pe care îl aduce conducerea Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, demn de urmat pentru celelalte structuri organizatorice cu caracter cultural, istoric, literar și artistic de a organiza în cadrul unităţilor școlare din municipiul și judeţul Vâlcea asemenea conferinţe în mijlocul elevilor și profesorilor.

Este mult mai ușor și convenabil a organiza astfel de acţiuni la unităţile respective decât să deplasăm un număr mare de elevi și cadre didactice în sălile Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea sau în alte locaţii.

Din acest colţ de pagină, aducem sincere felicitări conducerii Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”.

Pagina 1 din 7

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu