Şirineasa după potop

Scris de  Joi, 12 Iulie 2018 00:57
Notează articol
(0 voturi)

Dupã ploile din ultimele zile s-ar zice cã o comunã precum ªirineasa, srãbãtutã în lung de râul £uncavãþ ºi cu un relief destul de ondulat, nu ar avea probleme cu inundaþiile. Totuºi, datoritã cantitãþilor mari de precipitaþii cu care s-a confruntat într-un interval scurt de timp, problemele au apãrut peste tot. Principala problemã apãrutã ºi rezolvatã în mai puþin de 24 de ore a fost colmatarea majoritãþii rigolelor existente. Puntea pietonalã peste râul Luncavãþ din punctul Valea Morilor a fost ruptã de apele învolburate ale râului. Nu este o pierdere de neglijat deoarece aceas-tã punte asigura legãtura dintre drumul judeþean ºi peste 300 de proprietãþi aflate pe malul celãlalt. Primãria are în vedere reconstrucþia acestei punþi cât mai rapid deoarece cetãþenii vor ocoli câþiva kilometrii pentru a ajunge la proprietãþi. Mai grav mi se pare faptul cã râul luncavãþ a rupt digul de protecþie pentru calea feratã, chiar în zona respectivã, ºi ameninþã un podeþ de cale feratã! Lucrãri importante, de realizat rapid, deoarece nu cred cã digul ce protejazã terasamentul de cale feratã nu va mai rezista la încã o încercare similarã. Stelian Andrei

Citit de 510 ori

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu