Obligaţiile angajatorilor prevăzute de Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

Scris de  Redacția Marți, 03 Octombrie 2017 20:09
Notează articol
(0 voturi)

AJOFM Vâlcea aduce la cunoştinţa angajatorilor din judeţul Vâlcea unele obligaţii prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: angajatorii care fac disponibilizări colective sunt obligaţi să înştiinţeze AJOFM Vâlcea cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere (art. 50 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 actualizată); angajatorii au obligaţia de a transmite la AJOFM Vâlcea în termen de cinci zile de la crearea sau vacantarea unui loc de muncă, anexa nr. 1a (art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 actualizată); angajatorii au obligaţia de a transmite la AJOFM Vâlcea în termen de 24 de ore de la ocuparea unui loc de muncă, anexa nr. 1 b (art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 actualizată); Anexele nr.1a şi 1b se găsesc pe site-ul agenţiei: www.valcea.anofm.ro Angajatorii mai sunt obligaţi să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (art. 21 din Legea nr. 76/2002 actualizată). De asemenea, angajatorii trebuie să menţină raporturile de muncă ale persoanelor care fac obiectul subvenţiilor, conform prevederilor din convenţie (art. 80 – 85 din Legea nr. 76/2002 actualizată). Totodată, angajatorii, furnizorii de servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditaţi sau furnizorii de servicii de formare profesională autorizaţi trebuie să îndeplinească toate obligaţiile asumate prin convenţiile sau contractele încheiate cu AJOFM Vâlcea (art. 55, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 actualizată şi art. 8 din H.G nr. 277/21.03.2002 (actualizată) privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă). Important pentru evitarea debitelor: angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj, cât şi persoanele care beneficiază de indemnizaţii de şomaj, au obligaţia, conform art.41 din Legea nr.76/2002 actualizată, de a anunţa în termen de 3 zile orice modificare a condiţiilor care au condus la modificarea drepturilor (obţin venituri salariale în baza unui raport de muncă/ raport de serviciu, realizează venituri mai mari de 6.000 lei/an – respectiv 500 lei/luna din activităţi economice, exercitarea profesiilor liberale, ca zilieri, închirieri, realizează venituri impozabile). Menţionăm că, organele de control măsuri active din cadrul instituţiei verifică respectarea acestor obligaţii, conform prevederilor art. 7 din Ord. nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea celor de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 3.000 lei şi 20.000 lei conform art.114 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.17^3 din H.G. nr. 277 din 21 martie 2002 (actualizată) privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, str. Dacia nr.8, et. II-III, şi la telefon: 0250/735608. Aceste informaţii ne-au fost oferite de Marius Ion Năfliu, directorul AJOFM Vâlcea.

Citit de 475 ori

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu