Anunturi de la Primăria Călimăneşti

Scris de  Joi, 13 Decembrie 2018 19:48
Notează articol
(0 voturi)

ANUNŢ

Primăria Oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare în data de 11 februarie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de:

 -        Şef Serviciu – Serviciul Turism, Cultură Agrement;

Condiţii de participare:

           Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţii specifice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice/ştiinţe juridice.

     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani

         Concursul va fi organizat în data de 11 februarie 2019, ora 10:00- proba scrisă, la sediul primăriei oraşului Călimăneşti.

          Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin.1 din HG nr. 611/2008 şi se depun la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, jud. Vâlcea, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Anunţul, bibliografia şi condiţiile de participare la concurs se vor afişa la sediul primăriei Oraşului Călimăneşti şi pe site-ul oficial www.primaria-calimanesti.ro.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs: Pietrariu Romina, consilier principal în cadrul Biroului Juridic, Administraţie Publică Locală, Resurse Umane; tel. 0250/750080, fax 0250/750082, mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

                 PRIMAR,                                                                BIROU JURIDIC, APL, RU,

          DR.CONSTANTINESCU FLORINEL                       JR. PIETRARIU ROMINA

 

 ANUNŢ

Primăria Oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare în data de 18 februarie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de:

 -        Auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Auditor;

Condiţii de participare:

           Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţii specifice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice.

     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani

          Concursul va fi organizat în data de 18 februarie 2019, ora 10:00- proba scrisă, la sediul primăriei oraşului Călimăneşti.

          Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin.1 din HG nr. 611/2008 şi se depun la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, jud. Vâlcea, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Anunţul, bibliografia şi condiţiile de participare la concurs se vor afişa la sediul primăriei Oraşului Călimăneşti şi pe site-ul oficial www.primaria-calimanesti.ro.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs: Pietrariu Romina, consilier principal în cadrul Biroului Juridic, Administraţie Publică Locală, Resurse Umane; tel. 0250/750080, fax 0250/750082, mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

                  PRIMAR,                                                                BIROU JURIDIC, APL, RU,

        DR.CONSTANTINESCU FLORINEL                       JR. PIETRARIU ROMINA

  AUDITOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDITOR

BIBLIOGRAFIE

 Constituţia;

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare Cap I- Secţiunea 1, Secţiunea 2, Cap II- Secţiunea 1, Secţiunea 2, Secţiunea 3, Secţiunea 4, Secţiunea 5, Cap III, Cap IV, Cap VII, Cap VIII, Cap IX, Cap X, Cap XI, Cap XII ;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
 6. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
 7. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

 NOTĂ: toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările în vigoare la momentul susţinerii examenului, inclusiv forma republicată.

                  PRIMAR,                                                                BIROU JURIDIC, APL, RU,

         DR.CONSTANTINESCU FLORINEL                       JR. PIETRARIU ROMINA

 

ANUNŢ

Primăria Oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare în data de 30 ianuarie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de:

 -        Referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Pentru Situaţii de Urgenţă.

Condiţii de participare:

           Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţii specifice:

-studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

     - vechime în specialitatea studiilor: 7 ani

          Concursul va fi organizat în data de 30 ianuarie 2019, ora 10:00- proba scrisă, la sediul primăriei oraşului Călimăneşti.

          Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin.1 din HG nr. 611/2008 şi se depun la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, jud. Vâlcea, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Anunţul, bibliografia şi condiţiile de participare la concurs se vor afişa la sediul primăriei Oraşului Călimăneşti şi pe site-ul oficial www.primaria-calimanesti.ro.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs: Pietrariu Romina, consilier principal în cadrul Biroului Juridic, Administraţie Publică Locală, Resurse Umane; tel. 0250/750080, fax 0250/750082, mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

                 PRIMAR,                                                                BIROU JURIDIC, APL, RU,

         DR.CONSTANTINESCU FLORINEL                       JR. PIETRARIU ROMINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENT, CLASA a III-a, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

SERVICIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

BIBLIOGRAFIE

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
 4. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  1. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
  2. Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă;
  3. Ordinul nr. 96/2016, pentru Aprobarea criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

NOTĂ: toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările în vigoare la momentul susţinerii examenului, inclusiv forma republicată.

 

                  PRIMAR,                                                                BIROU JURIDIC, APL, RU,

         DR.CONSTANTINESCU FLORINEL                       JR. PIETRARIU ROMINA

 

Citit de 121 ori

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu