Anunt public

Scris de  Joi, 15 Noiembrie 2018 20:09
Notează articol
(0 voturi)

            Primăria Oraşului Călimăneşti organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici, la sediul instituţiei din Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr. 380, jud. Vâlcea.

            Condiţiile de participare la concursul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut sunt cele prevăzute la art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată.

            Dosarul de concurs depus de către candidaţi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 -                  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-                  să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

-                  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

-                  copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-                  copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani;

-                  formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

 Concursul va fi organizat în data de 17.12.2018, ora 10:00 proba scrisă, la sediul primăriei orașului Călimănești.

            Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti.

            Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs: Pietrariu Romina, consilier principal în cadrul Biroului Juridic, Administrație Publică Locală, Resurse Umane; tel. 0250/750080, fax 0250/750082, mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 PRIMAR,                                                                             Birou Juridic, APL, RU,

DR.CONSTANTINESCU FLORINEL                                           Jr.PIETRARIU ROMINA

Citit de 80 ori

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu