Vom avea management de calitate la Vâlcea

Scris de  Luni, 11 Iunie 2018 10:09
Notează articol
(0 voturi)

Constantin Rădulescu a semnat!
Pentru că puţin dintre noi cunosc importanţa contractului de finanţare proaspăt semnat de preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu, în data de 6 iunie, vom detalia aici care sunt punctele principale prevăzute. Proiectul se intitulează "Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate", în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, CP 6/2017 - Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să implementeze manage-mentul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020. Proiectul are o valoare de 625.000 lei, din care 12.500 lei reprezintă contribuţia judeţului, respectiv 2 la sută din valoare. Dar, pe înţelesul tuturor, se impune să specificăm care vor fi obiectivele urmărite în cadrul proiectului amintit. Aşadar este vorba despre programe de formare profesională în managementului calităţii la care va fi instruit atât personalul din cadrul Consiliului Judeţean, cât şi al altor douăsprezece instituţii aflate în subordinea sa, prin implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii, conform SR EN ISO 9001:2015, implementarea instrumentului de autoevaluare CAF. Toate aceste programe au ca principal scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate cetăţenilor, asigurând premisele unui management performant la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor publice subordonate participante în proiect. Trebuie menţionat aici faptul că  implementarea unui sistem de management al calităţii la nivelul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice din România este o măsură obligatorie care trebuie finalizată până în decembrie 2020, în conformitate cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 - 2020. Ideal este şi faptul că proiectul a obţinut finanţare europeană aproape în integralitate, astfel că economia la nivel de judeţ este considerabilă. "Sunt bani europeni importanţi, pentru că nu vom mai cheltui din bugetul judeţului, iar o administraţie performantă poate fi aceea apreciată de cetăţeni pentru calitatea serviciilor publice oferite. Îi felicit pe toţi cei care au participat la pregătirea acestui proiect şi le mulţumesc consilierilor judeţeni care l-au aprobat. De asemenea, îi felicit pe managerul de proiect, domnul Adrian Mihăilă - Administratorul public al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi pe doamna Cristina Marica, colega noastră din cadrul Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe pentru modul în care au gestionat proiectul până în acest moment", a precizat preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu.

Citit de 314 ori

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu