Exerciţiu de simulare în caz de inundaţii

Scris de  Duminică, 03 Iunie 2018 21:15
Notează articol
(0 voturi)

Administraţia Bazinală de Apă Olt, sub coordonarea directorului Ştefan Prală, va desfăşura în perioada 05-07 iunie 2018, un exerciţiu de simulare, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundatii.

Scopul exerciţiului este de a verifica modul de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de avertizare şi alarmare a populatiei, în bh. Olt la nivelul judeţelor Vâlcea şi Olt.
De asemenea, se urmăreşte modul de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, cunoasterea procedurilor manage-mentului riscului la inundaţii elaborate de Ministerul Apelor şi Pădurilor.
Exerciţiul va avea loc pe cursurile de apă din Jud.Vâlcea-râul Olteţ - staţia hidrometrică  Oteteliş şi pârâul Cerna - staţia hidrometrică Măciuca; Jud.Olt -râul Olteţ - staţia hidrometrică  Balş şi pârâul Gemărtălui - staţia hidrometrică Gropşani; Jud. Gorj  - râul Olteţ - staţia hidrometrică Nistoreşti.
Structurile implicate în desfăşurarea exerciţiului de simulare sunt: Administraţia Naţională de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional Olienia, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gosopdărire a Apelor, Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadul  Ministerului Apelor şi Pădurilor, Administraţia Naţonală ,,Apele Române'', Adminisrtaţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodarire a Apelor Vâlcea, Sistemul de Gospodarire a Apelor Olt, S.C.Hidroelectrica S.A.- Suc. Hidrocentrale Rm.Vâlcea, C.J.S.U.Vâlcea, C.J.S.U.Olt, G.S.T.Vâlcea, Centrul Operaţional - I.S.U. Vâlcea, G.S.T.Olt, Centrul Operaţional - I.S.U. Olt, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din zonele unde se desfaşoară exerciţiul de simulare.
Modul de desfăşurare a exerciţiului de simulare:
În data de 05 iunie, ora 8.00, va avea loc întâlnirea de lucru la dispeceratul A.B.A. Olt a Centrului Operativ al Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  pentru prezentarea scenariului exerciţiului de simulare, stabilirea programului de desfăşurare a acestuia, verificarea modului de cunoaştere a Planului Bazinal de Apărare Împotriva Inundaţiilor şi a Planului de Apărare Împotriva Inundaţiilor a Judeţului Vâlcea.
Exerciţiul se va declanşa în dispeceratul bazinal al A.B.A Olt, începând cu ora 9.00, cu primirea avertizării meteorologice nowcasting (prognoză imediată) cu COD ROSU de la Centrul Meteorologic Regional (C.M.R.)  Oltenia - Craiova la  Centrul Operativ al A.B.A.Olt, referitor la posibilitatea căderii unor precipitaţii torenţiale în următoarele 6 ore în bazinul hidrografic al râului Olteţ şi afluenţii, Cerna şi Gemărtău. Avertizarea va fi transmisă de C.M.R. Oltenia şi la Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi Olt .
Următoarea etapă constă în informarea conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Olt privind conţinutul avertizării în vederea convocării Centrului Operativ al Administraţiei Bazinale de Apă Olt  şi transmiterea avertizării la  S.G.A. Vâlcea, S.G.A.Olt şi S.G.A.Gorj în vederea convocării Centrelor Operative pentru Situaţii de Urgenţă şi la Centru de Intervenţie Rapidă (C.I.R.) Vâlcea .
 La ora 10.00 -  primirea  la dispeceratul bazinal al A.B.A.Olt  a avertizărilor  de precipitaţii de la staţiile hidrometrice Nistoreşti, Oteteliş şi Măciuca cu cantităţi cuprinse între 50-60 l/mp/oră şi de la st.hidrom.Balş şi Gropşani cu cantităţi cuprinse între 15-20 l/mp/ora; transmiterea conform fluxului informational la A.N. ,,Apele Romane''- Centrul Operativ, INHGA şi instituţiile locale.
În intervalul orar 10.30-13.00 - primirea şi transmiterea avertizărilor hidrologice de la staţiile hidrometrice Nistoreşti, Măciuca  şi Oteteliş  privind depăşirea Cotelor de Atenţie  şi  a  cantităţilor de precipitaţii şi transmiterea conform fluxului informaţional la A.N. ,,Apele Romane''- Centru Operativ, INHGA şi instituţiile locale.
       În baza  prognozei hidrologice care prevede depăşirea Cotei de Inundaţie şeful Grupului de Suport Tehnic Vâlcea- director S.G.A.Vâlcea propune Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
În intervalul orar 15-17- transmiterea Rapoarte Operative privind efectele fenomenelor hidro-meteorologice periculoase de la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) la Centrul Operativ al SGA Vâlcea. Acesta va elabora împreună cu Centrul Operaţional al I.S.U. Vâlcea un - Raport Operativ la nivelul judeţului pe care îl transmite conform fluxului informaţional.
Scenariul continuă cu  transmiterea avertizărilor  hidrologice  privind  scăderea nivelurilor sub Cotele de Inudaţie şi sub Cotele de Atenţie  (de la st.hidrom implicate in exercitiul de simulare  Oteteliş, Măciuca şi Nistoreşti).
La ora 21.00 - primirea avertizării meteorologice nowcasting cu COD ROSU de la C.M.R. Oltenia - Craiova la Centrul Operativ al A.B.A. Olt referitor la posibilitatea căderii unor precipitaţii torenţiale în următoarele 6 ore în bazinul hidrografic inferior al râului Olteţ şi afluentului  Gemărtălui.
La ora 22.00 - Centrul Operativ al ABA Olt transmite la S.C.Hidroelectrica - Suc.Hidrocentrale Rm.Vâlcea solicitarea privind realizarea de pregoliri în vederea asigurării tranşelor de atenuare a undei de viitura pe tronsonul Drăgăneşti - Izbiceni  şi tranzitarea în siguranţă a undei de viitură produsă în bazinul hidrografic al râului Olteţ începând cu ora 00/06.06.2018.
La ora 23.00 - Suc. Hidrocentrale Rm.Vâlcea anunţă începerea manevrelor de pregolire la acumulările de pe sectorul Olt-inferior.
În data de 06.06.2018, la ora 8.00, va avea loc întâlnirea de lucru la dispeceratul S.G.A. Olt pentru prezentarea scenariului exerciţiului, stabilirea programului de desfăşurare a acestuia, verificarea modului de cunoaştere a Planului de Apărare Împotriva Inundaţiilor a Judeţului Olt, discuţii asupra sarcinilor ce decurg  din implementarea prevederilor Directivei de Inundaţii.        
Exercitiul de simulare continuă cu  transmiterea avertizării hidrologice de la st.h.Balş cu depăşirea Cotei de Atenţie şi precipitaţii cuprinse între 50-60 l/mp/oră; transmiterea avertizării hidrologice de la st.h.Balş cu nivel în creştere peste Cota de Atenţie şi precipitaţii cuprinse între 40-50 l/mp; transmiterea de către I.N.H.G.A.- C.N.P.H. a unei atenţionări hidrologice nowcasting privind depăşirea Cotelor de Inundatie în b.h.Olteţ pe raza Judeţului Olt (staţiile hidrometrice Gropşani  şi Balş) şi producerea unor scurgeri importante de pe versanti; transmiterea prognozei hidrologice  elaborată de Serv. H.P.B.-A.B.A.Olt conform fluxului informaţional la S.G.A. Olt; transmiterea avertizării hidrologice de la st.h.Gropşani pe pr. Gemărtălui cu depăşirea Cotei de Inundaţie şi precipitaţii. În baza  prognozei hidrologice primite şeful Grupului de Suport Tehnic Olt director S.G.A.Olt,  propune Instituţiei Prefectului Judetului Olt convocarea  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
 Acţiunea va continua pană la ora 16.00, odată cu scăderea nivelului sub Cota de Atenţie,  conform fluxului informational . Se anunţă încetarea exerciţiului de simulare.
În cea de-a treia zi comisia va analiza modul de desfăşurare a acţiunii, întocmirea raportului privind desfăşurarea exerciţiului, stabilirea termenelor şi responsabilităţilor pentru remedierea deficienţelor, propuneri şi recomandări de îmbunătăţire privind funcţionarea fluxului informaţional în perioadele de ape mari, întocmirea şi transmiterea Rapoartelor Operative, a Rapoartelor de Sinteză şi a Proceselor Verbale de Calamitate.
,,Exerciţiile de simulare sunt organizate de Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ,,Apele Române'', pe bazine hidrografice în perioada mai-iunie 2018, în conformitate cu prevederile - Planului principalelor activităţi ale Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2018'', a declarat directorul instituţiei, dl. Ştefan Prală.
"Atenţie! Acesta este un exerciţiu de Simulare. Datele nu corespund realităţii."

Citit de 665 ori

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu