Laura Bondoc

Laura Bondoc

Luni, 16 Octombrie 2017 20:43

Plăţi în avans pentru fermieri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că luni, 16 octombrie 2017, a demarat Campania de plăţi în avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în anul 2017. Suma totală autorizată la plată este de 42,1 milioane euro pentru un număr de 24.464 fermieri. Precizăm că 28,59 milioane euro se plătesc din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar diferenţa de 13,51 milioane euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi cofinanţare de la Bugetul Naţional. Menţionăm că în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 6801 de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2017 de autorizare a Irlandei, Greciei, Croaţiei, României şi Regatului Unit să aplice derogări, în ceea ce priveşte anul de cerere 2017, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, între 16 octombrie şi 30 noiembrie se pot efectua plăţi în avans de până la 70 la sută în cazul plăţilor directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul măsurilor de sprijin pe suprafaţă şi legate de animale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. De asemenea, conform art. 6 alin. (1) din H.G. nr.701 din 27 septembrie 2017 privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine, şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine: „Începând cu data de 16 octombrie 2017, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1 şi 5, cu încadrarea în procentul maxim prevăzut de reglementările europene în vigoare la data efectuării plăţilor în avans”. Menţionăm că plăţile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel: l 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29.09.2017 sşi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329/05 din 30.09.2017, pentru plăţile finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă); l 4,5390 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.12.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.491/01 din 31.12.2016, pentru plăţile finanţate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală). Aceste informaţii ne-au fost oferite de Denisa Iacob, director Apia Vâlcea.

Luni, 16 Octombrie 2017 20:28

Prea mulţi morţi sărăceşte oraşul...

În perioada 9-15 octombrie 2017, la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, au fost oficiate 22 căsătorii. De asemenea, au fost înregistrate 50 naşteri dintre care 21 de fete şi 29 de băieţi, dar şi 28 decese. De la începutul anului şi până în prezent au fost înregistrate 1.434 naşteri, cu 47 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a lui 2016 (1.387). În ceea ce priveşte căsătoriile, au fost oficiate 695 cununii civile, cu 31 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (664). De asemenea, de la începutul lui 2017 şi până în prezent, au fost înregistrate 1.074 de decese, cu 142 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (932). Actele necesare întocmirii actului de căsătorie sunt următoarele: actele de identitate al viitorilor soţi, originale şi copii xerox; certificatele de naştere ale viitorilor soţi, originale şi copii xerox; certificatele medicale prenupţiale ale viitorilor soţi care se eliberează de la medicul de familie, care au valabilitate 14 zile de la data eliberării, cu menţiunea „Se poate căsători”; dovada desfacerii căsătoriei, dacă este cazul (sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces); dovada eliberării de misiunile diplomatice sau consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei; în cazul căsătoriei cu un cetăţean străin, certificatul de naştere al acestuia, tradus şi legalizat de un notar român; vârsta minimă de căsătorie este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul; alte documente după caz. Căsătoria se încheie la domiciliul sau reşedinţa temporară a unuia dintre viitorii soţi (care reiese din actul de identitate), în prezenţa acestora. Aceste informaţii ne-au fost oferite de către Florica Chera, şef Birou Stare Civilă în cadrul instituţiei mai sus amintite.

Miercuri, 18 octombrie 2017, de la ora 19.00, Filarmonica de Stat „Ion Dumitrescu” vă invită la concertul sub genericul „Coruri din opere celebre”. Îşi dă concursul Corul Academic “Euphonia”, sub conducerea muzicală a dirijorului Aurel Poenaru. În cadrul concertului veţi putea asculta o selecţie de coruri din operele: „Nabucco”, „Traviata”, „Forţa destinului”, „Rigoletto” - Giuseppe Verdi, din „Madama Butterfly” - Giaccomo Puccini, din „Norma” şi „Puritanii” de Vincenzo Bellini şi din „Carmen” de Georges Bizet. La pian acompaniază doamna Galina Nemţanu. Dirijorul Aurel Poenaru a absolvit Liceul de Artă din Râmnicu Vâlcea, în 1998. În acelaşi an devine membru al Coralei „Euphonia” a Filarmonicii de Stat „Ion Dumitrescu”, la partida de tenor. Îşi continuă activitatea artistică în cadrul filarmonicii şi în timpul studenţiei. Absolvent al Facultăţii de Pedagogie Muzicală din cadrul Universităţii „Spiru Haret”, accede treptele profesionale, activitatea sa artistică diversificându-se: membru fondator al Coralei Episcopale a Râmnicului, membru fondator al Coralei „Sf. Mina”, membru fondator al trupei „Concerto” (2011), solist pe scena Filarmonicii vâlcene şi dirijor al concertelor educative din anul 2010 până în prezent. Debutul în faţa marelui public, în calitate de dirijor, şi-l face cu un repertoriu de piese religioase intitulat „Auzi Doamne glasul meu”, în 2011, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”. În prezent este dirijorul Corului „Euphonia” şi profesor de canto la Şcoala Populară de Artă din Râmnicu Vâlcea. Formaţie înfiinţată, în anul 1981, de către dirijorul Mihail Ştefănescu, Corul Academic „Euphonia” a devenit, din 1995, formaţie profesionistă. Repertoriul Corului Academic „Euphonia” numără peste 1.500 de piese din creaţia românească şi universală, formaţia susţinând peste 1.000 de spectacole în România şi Europa. Participând la festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale, Corul Academic „Euphonia” a obţinut numeroase distincţii între care trebuiesc amintite: Marele Premiu la Festivalul Concurs „Ion Vidu”, Lugoj (1984); Marele Premiu la Festivalul Concurs „Gheorghe Dima”, Braşov (198); Festivalul Internaţional - Pecs – Ungaria (1986); Marele Premiu la Festivalul Concurs „Ioan D. Chirescu”, Constanţa (1987); Marele Premiu la Festivalul Concurs „Ciprian Porumbescu”, Suceava (1988); Locul V la Concursul Internaţional “Rencontre Chorale de Montreaux”, Elveţia (1992) etc. A înregistrat două CD-uri în studiourile BRAS D'OR din Franţa. Repertoriul „A capella” variat abordat de Corul Academic „Euphonia” este completat cu opere de mari dimensiuni ca: W. A. Mozart – „Requiem”, „Missa Brevis”; “Messa în do minor”; G. Fuaure – „Requiem”; G. Verdi – „Requiem”, L. van Beethoven – „Simfonia a IX-a”; „Fantezia în re minor pentru pian, cor şi orchestră”; G. F. Haendel - „Oratoriul Messiah” etc. Preţul biletului la acest concert este de 20 de lei, iar elevii, pensionarii, studenţii şi şomerii beneficiază de reducere de 50 la sută, respectiv 10 lei. Aceste informaţii ne-au fost oferite de Ionela Poenaru, consultant artistic al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”.

În perioada 11-17 octombrie 2017, la nivel de judeţ, în oferta Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt 1.160 joburi, de la 155 de angajatori. Oferta este valabilă atât pentru cei cu studii medii, cât şi pentru cei cu studii superioare sau necalificaţi. Astfel, pentru cei cu studii superioare se găsesc 52 locuri de muncă, pentru cei cu studii medii şi studii postliceale sunt 356 locuri de muncă şi 743 sunt pentru cei cu studii gimnaziale, şcoală profesională şi fără studii. Cele mai multe locuri disponibile se găsesc în domeniul confecţiilor textile. Printre celelalte locuri de muncă disponibile în această perioadă se găsesc posturi de: vânzători, lucrători comerciali, lăcătuşi mecanici, barmani, bucătari, tâmplari, şoferi, electricieni, mecanici auto, sudori, lăcătuşi, instalatori sanitari, zidari etc. Persoanele cu studii superioare găsesc pe listele AJOFM Vâlcea joburi precum: un inginer mecanic (vechimea în domeniu reprezintă avantaj, studii superioare-inginerie mecanică, cunoştinţe de limba engleză cel puţin nivel conversaţional); un asistent manager; un director economic (vechime în domeniu minim 5 ani, studii superioare economice); un inginer instalaţii (studii superioare); un director de vânzări (studii superioare); un manager logistică (vechime în domeniu minim 2 ani, studii superioare); un inginer silvic (forestier); 3 asistenţi balneofizioterapie (vechime în domeniu minim un an, studii medii/ superioare); un doctor balneolog (vechime în domeniu minim un an); un fiziokinetoterapeut (studii superioare); un inginer autovehicule; un inginer producţie mobilier; un inginer construcţii; un inginer electronist (încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni); un inginer telecomunicaţii (Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni); un inginer producţie (vechime în domeniu minim un an, studii superioare, cunoştinţe limba engleză); un inginer producţie (vechime în domeniu minim 5 ani, studii superioare, cunoştinţe limba engleză); un inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile (vechime în domeniu minim 3 ani, studii superioare, cunoştinţe limba engleză); un inginer foraj (posesor permis auto categoria B); un inginer chimist; un medic dentist (absolvent ultima promoţie); un inginer construcţii debutant; un inginer chimist (salariul de încadrare este 3000 lei/lună); Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” a scos la concurs un post de şef serviciu achiziţii publice şi managementul unităţilor de bibliotecă (vechime în domeniu minim 9 ani, studii superioare, certificat ECDL, certificat expert achiziţii publice; valabilitatea ofertei: 19.10.2017; ocuparea locului de muncă vacant se face prin concurs) etc. AJOFM Vâlcea oferă servicii gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi anume: Servicii de preconcediere, Informare şi Consiliere Profesională, Medierea muncii, Formare Profesională, Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, Consultanţă pentru începerea unei afaceri, Completarea veniturilor salariale, Stimularea mobilităţii forţei de muncă.

În data de 18 octombrie 2017, Biroul Teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului organizează un nou program de audienţe pentru cetăţenii din judeţul Vâlcea, la sediul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”. Programul de audienţe se desfăşoară în intervalul orar 11.00-16.00. Înscrierile în audienţă se fac la sediul Centrului de Informare Comunitară al Bibliotecii Judeţene Vâlcea (parter), prin telefon: 0350/424.540 sau prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Pentru programul de audienţe din data de 18 octombrie, pe listă, s-au înscris deja 11 persoane, mai fiind disponibile 4 locuri pentru cei interesaţi. Activitatea desfăşurată de Biroul Teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului este asigurată de doi experţi: Remus Gherghina şi Mihaela Stănciulescu. Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru, trebuie să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul persoanei lezate în drepturile şi libertăţile acesteia, drepturile şi libertăţile încălcate precum şi autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză. Petiţionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia. Nu pot fi luate în considerare petiţiile anonime, iar plângerile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele. Nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului petiţiile privind actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor, ale Preşedintelui României, ale Curţii Constituţionale, ale preşedintelui Consiliului Legislativ şi ale autorităţii judecătoreşti, precum şi ale Guvernului, cu excepţia legilor şi ordonanţelor. Pentru orice detalii este recomandabilă accesarea site-ului: avpoporului.ro sau apelarea la telefonul 0248 21 11 01. Aceste informaţii ne-au fost oferite de către Mihaela Stănciulescu, expert coordonator Biroul Teritorial Piteşti al Instituţiei Avocatului Poporului.

Joi, 12 Octombrie 2017 20:56

Probe pe conducta de apă de la Pesceana

În comuna Pesceana, cu fonduri obţinute pe OG 28/2013, se derulează un proiect care constă în introducerea alimentării cu apă pe o lungime de 17 kilometri. De altfel, a fost finalizată introducerea reţelei de apă pe o lungime de 17 kilometri, iar, la ora actuală, se fac probe pentru punerea în funcţiune a acesteia. De asemenea, conducerea Primăriei Pesceana lucrează intens la realizarea documentaţiilor pentru proiectele aprobate spre finanţare, de Ministerul Dezvoltării. Este vorba de realizarea documentaţiilor pentru cinci proiecte, din care trei vor fi depuse săptămâna viitoare, la Ministerul Dezvoltării. Astfel, în localitatea Pesceana se vor implementa următoarele investiţii: „Reabilitare şi modernizare Dispensar uman, în comuna Pesceana. Judeţul Vâlcea”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 687.135,48 lei; „Extindere, reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială, în comuna Pesceana, judeţul Vâlcea”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 1.631.085,52 lei; „Construire Grădiniţă cu program prelungit în comuna Pesceana, judeţul Vâlcea”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 2.263.700,78 lei; „Construire poduri şi podeţe peste pârâurile Pesceana şi Negraia, comuna Pesceana, judeţul Vâlcea”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 4.285.844,50 lei; „Asfaltare şi modernizare Drum Comunal 112 şi construire 2 poduri în comuna Pesceana, judeţul Vâlcea”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 9.745.248,53 lei. Aceste informaţii ne-au fost oferite de Ion Vasile, primarul comunei Pesceana.

Miercuri, 11 Octombrie 2017 20:49

Cursuri gratuite pentru şomeri

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea organizează o serie de cursuri de formare profesională. Acestea sunt: contabilitate (durata: 3 luni); inspector resurse umane (durata: două luni); operator introducere, validare şi prelucrare date (durata: 6 luni); cosmetică (durata: 9 luni); tehnician masor (durata: 9 luni); competenţe limba engleză (durata: 2 luni); frizer, coafor, manichiură, pedichiură (durata: 6 luni); instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze (durata: 6 luni); electrician în construcţii (durata: 6 luni); tâmplar universal (durata: 6 luni); cofetar patiser (durata:6 luni); ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie publică (durata: 6 luni); bucătar (durata: 6 luni); lucrător în comerţ (durata: 3 luni). Aceste informaţii ne-au fost oferite de Mihai Crăciun, directorul adjunct al AJOFM Vâlcea.

Miercuri, 11 Octombrie 2017 20:37

Concert simfonic la Filarmonică

Luni, 16 octombrie 2017, de la ora 19.00, publicul meloman şi nu numai este invitat la Filarmonica „Ion Dumitrescu”, unde are loc un concert simfonic. În prima parte veţi putea asculta „Mica serenadă” ( Eine Kleine Nachtmusic) de Wolfgang Amadeus Mozart, urmată de Concertul pentru doi corni (trombe selvatiche), TWV 54 în Mi bemol Major de Georg Phillip Telemann, în interpretarea corniştilor Mihai Sîrbu şi Ioan Gabriel Luca. În partea a doua a serii, orchestra simfonică a Filarmonicii vâlcene, aflată sub conducerea muzicală a dirijorului Mircea Holiartoc vă va prezenta în primă audiţie Simfonia I de Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Dirijorul Mircea Holiartoc

După absolvirea Liceului de Muzică „Ion Vidu” din Timişoara, specialitatea interpretare instrumentală pian, în anul 1994, Mircea Holiartoc absolvă pe rând secţia de Compoziţie - Dirijat din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi cursurile de master în Stilistică Dirijorală din cadrul aceleiaşi Universităţi. Din 1999 până în 2001 activează ca dirijor secund la Teatrul Naţional de Operă „Ion Dacian”, iar din anul 2001 devine dirijor la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi. Din 2002, activitatea sa se diversifică, cuprinzând şi sfera pedagogică: profesor colaborator la Liceul de Muzică din Galaţi, asistent universitar la Facultatea de Muzică din Timişoara, corepetitor-orchestrator al Corului „Allegria” - Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi. Devine, în 2006, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, iar din 2012 este doctorand sub îndrumarea prof. univ. Dan Dediu. A primit numeroase distincţii din 1997 până în prezent: Premiul „Nicolae Lungu“ al Festivalului Tinerilor Dirijori, Craiova (1997); Premiul I la Concursul Naţional de Creaţie Corală Bucureşti, Cor Mixt (1999); Premiul III la Festivalul „Lăudăm şi cântăm la Dunărea de Jos“, Galaţi (2009); Titlul de Valoare a Operei acordat de Opera Naţională Română Iaşi (2012:) etc. Din 1997 până în prezent este invitat să dirijeze la Filarmonica Oltenia din Craiova, Filarmonica Banatul din Timişoara, Filarmonica Muntenia din Târgovişte, Filarmonica Mihail Jora din Bacău, Filarmonica Piteşti, Filarmonica Braşov, Filarmonica Naţională Serghei Lunchevici din Chişinău, Sala cu Orgă din Chişinău, Teatrul Academic de Operă şi Balet din Odessa şi la Opera Naţionala Română Iaşi. Repertoriul abordat este unul variat, Mircea Holiartoc dirijând cu uşurinţă pagini importante din creaţia simfonică, de operă şi operetă.

Cornistul Mihai Sîrbu

Cornistul Mihai Sîrbu s-a născut la 19 august 1975, în comuna Cotusca, judeţul Botoşani. A absolvit Liceul de Artă ,,Octav Băncilă” Iaşi, la secţia instrumentală (corn), la clasa profesorului Musteaţă Nicolae. Este absolvent al Academiei de Muzică „George Enescu” din Iaşi, secţia instrumentală, corn, la clasa profesorului Petrea Gîscă. A susţinut diferite recitaluri şi a participat la diferite concursuri. Din anul 1994 până în anul 1999 a fost angajat al Operei Române din Iaşi. Din anul 1996 a colaborat cu Filarmonica „Moldova” din Iaşi, iar din anul 1998 devine colaborator permanent (prim cornist) al Filarmonicii de Stat Botoşani. În anul 1999 devine angajat al Filarmonicii de Stat din Botoşani, unde îşi desfăşoară şi în prezent activitatea artistică. Între anii 2001-2004 a colaborat cu orchestra de suflători Villa – Nova Di Guidonia Italia. În anul 2011,1 ianuarie, a fost numit manager la Filarmonica de Stat Botoşani, fiind cel mai tânăr manager al unei filarmonici din ţară. Este membru al cvartetul de corni („Horn Quartett”), împreună cu care a susţinut mai multe recitaluri. În prezent este managerul Filarmonicii de Stat din Botoşani şi desfăşoară o bogată activitate solistică.

Cornistul Ioan Gabriel Luca

Ioan Gabriel Luca s-a născut, în 1977, la Dorohoi. La vârsta de 6 ani începe studiul viorii, dar la 12 ani se hotărăşte să devină cornist sub îndrumarea profesorului Neculai Musteaţă, în cadrul Liceului „Octav Băncilă” din Iaşi. Câştigă Premiul I la şase ediţii consecutive (1990-1996) ale Olimpiadei Naţonale. Acestor distincţii le mai adaugă alte premii I, la Concursurile de interpretare de la Ploieşti (1992), Iaşi (1992, 1993, 1996), Constanţa (1994), Baia Mare (1995). Tot, Premiul I i se acordă la ediţia 1996 a Concursului Internaţional „Jeunesses Musicale”. În 2001, cornistul Ioan Gabriel Luca termina cursurile clasei de corn a prof. Nicolae Lipoczi din cadrul Universităţii de Muzică din Bucureşti, cu specializarea corn solo. Din 1997 este membru al Filarmonicii „George Enescu”, iar din 1999 este şef partidă - corn. Împreună cu orchestra Filarmonicii „George Enescu” a participat la numeroase turnee internaţionale de mare succes în Europa şi Asia. Nu renunţă nici la activitatea solistică. Este membru al formaţiilor „Athenaeum Brass Quintet”, Cvintetul „George Enescu”, „Romanian Brass” cu care a susţinut concerte în ţară şi străinătate şi a realizat înregistrări. În anul 2004, Ioan Gabriel Luca a fost distins de către Preşedintele României cu Medalia „Meritul Cultural” clasa II-a. Preţul biletului la acest concert este de 20 de lei, iar elevii, pensionarii, studenţii şi şomerii beneficiază de reducere de 50%, respectiv 10 lei. Aceste informaţii ne-au fost oferite de Ionela Poenaru, consultant artistic al Filarmonicii vâlcene.

În perioada 2-8 septembrie 2017, la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, au fost oficiate 22 căsătorii. De asemenea, au fost înregistrate 39 naşteri dintre care 20 de fete şi 19 de băieţi, dar şi 18 decese. Totodată, în această săptămână se vor căsători 12 de cupluri. Actele necesare întocmirii actului de căsătorie sunt următoarele: actele de identitate al viitorilor soţi, originale şi copii xerox; certificatele de naştere ale viitorilor soţi, originale şi copii xerox; certificatele medicale prenupţiale ale viitorilor soţi care se eliberează de la medicul de familie, care au valabilitate 14 zile de la data eliberării, cu menţiunea „Se poate căsători”; dovada desfacerii căsătoriei, dacă este cazul (sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces); dovada eliberării de misiunile diplomatice sau consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei; în cazul căsătoriei cu un cetăţean străin, certificatul de naştere al acestuia, tradus şi legalizat de un notar român; vârsta minimă de căsătorie este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul; alte documente după caz. Căsătoria se încheie la domiciliul sau reşedinţa temporară a unuia dintre viitorii soţi (care reiese din actul de identitate), în prezenţa acestora. De la începutul anului şi până în prezent au fost înregistrate 1.554 naşteri, cu 13 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a lui 2016 (1.541). În ceea ce priveşte căsătoriile, au fost oficiate 683 cununii civile, cu 41 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (642). De asemenea, de la începutul lui 2017 şi până în prezent, au fost înregistrate 1.046 de decese, cu 141 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (905). Aceste informaţii ne-au fost oferite de către Florica Chera, şef Birou Stare Civilă în cadrul instituţiei mai sus amintite.

În luna octombrie, conform statisticii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea, sunt născuţi 2.269 membri ai acestei instituţii. Dintre aceştia amintim: Eugen Vătăşescu (Râmnicu Vâlcea), în vârstă de 97 de ani; Ioana Şchiopu (Vlădeşti), în vârstă de 97 de ani; Ana Zamfira (Băle Govora), în vârstă de 96 de ani; Nicolae Niriţoiu (Râmnicu Vâlcea), în vârstă de 94 de ani. De asemenea, 6 pensionari au vârsta de 93 de ani, 7 de 91 de ani, 7 de 90 de ani, 17 de 89 de ani şi 21 de 88 ani. Tuturor, conducerile CARP Vâlcea şi UGPR Vâlcea le doreşte multă sănătate, să se bucure alături de cei dragi. CARP Vâlcea, cu peste 30.000 de membrii, dispuşi în toate cele 89 de localităţi ale judeţului nostru, are 12 filiale şi anume: Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Bălceşti, Băile Govora, Băile Olăneşti, Drăgăşani, Câineni, Costeşti, Pesceana, Tomşani, Ştefăneşti şi Fârtăţeşti. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor este o organizaţie cu caracter civic, persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial neguvernamental, apolitică, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală şi asistenţă mutuală. Are patrimoniu propriu şi funcţionează în deplină autonomie şi independenţă faţă de organizaţiile locale şi centrale de stat sau partidele politice, fiind membră a UGPR Bucureşti cu filiala la Râmnicu Vâlcea. Se administrează de organele proprii (Consiliul Director, Comisia de Cenzori) alese de Adunarea Generală. CARP Rm. Vâlcea, organizaţie nonprofit, are caracter social, umanitar, filantropic de binefacere, urmărind sprijinirea materială a membrilor săi prin: acordarea de împrumuturi rambursabile; acordarea de ajutoare nerambursabile; prestarea contra cost (cu preţuri minime) a unor servicii realizate prin ateliere proprii organizate şi controlate de CARP. Aceste informaţii ne-au fost oferite de către preşedintele CARP Vâlcea, Grigore Răban.

Pagina 1 din 89

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar: Dumitru Amza
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment: Mihaela Borcan
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu