Laura Bondoc

Laura Bondoc

În luna septembrie 2017, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea organizează, prin Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor, trei cursuri de formare profesională. Este vorba de următoarele cursuri: instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze (număr maxim de persoane participante -26; locul de desfăşurare – Râmnicu Vâlcea; data estimată a începerii cursului – 1 septembrie 2017); lucrător în creşterea animalelor (număr maxim de persoane participante -28; locul de desfăşurare – Stoileşti; data estimată a începerii cursului – 12 septembrie 2017); lucrător în creşterea animalelor (număr maxim de persoane participante -28; locul de desfăşurare – Frânceşti; data estimată a începerii cursului – 12 septembrie 2017).

În data de 13 septembrie 2017, Biroul Teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului organizează un nou program de audienţe pentru cetăţenii din judeţul Vâlcea, la sediul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”. Programul de audienţe se desfăşoară în intervalul orar 11.00-16.00. Înscrierile în audienţă se fac la sediul Centrului de Informare Comunitară al Bibliotecii Judeţene Vâlcea (parter), prin telefon: 0350/424.540 sau prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Pentru programul de audienţe din data de 13 septembrie, pe listă, s-au înscris două persoane, mai fiind disponibile 13 locuri pentru cei interesaţi. Activitatea desfăşurată de Biroul Teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului este asigurată de doi experţi: Remus Gherghina şi Mihaela Stănciulescu. Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru, trebuie să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul persoanei lezate în drepturile şi libertăţile acesteia, drepturile şi libertăţile încălcate precum şi autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză. Petiţionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia. Nu pot fi luate în considerare petiţiile anonime, iar plângerile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele.

Luni, 21 August 2017 21:24

Căldură mare, amor nebun!

În perioada 14-20 august 2017, la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost oficiate 49 căsătorii. De asemenea, au fost înregistrate 38 naşteri, din care 20 fete şi 18 băieţi, dar şi 26 decese. De la începutul anului şi până în prezent au fost înregistrate 1.229 naşteri, cu 7 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a lui 2016 (1.222). De asemenea, în această săptămână se vor căsători 40 de cupluri. Actele necesare întocmirii actului de căsătorie sunt următoarele: actele de identitate ale viitorilor soţi, originale şi copii xerox; certificatele de naştere ale viitorilor soţi, originale şi copii xerox; certificatele medicale prenupţiale ale viitorilor soţi care se eliberează de la medicul de familie, care au valabilitate 14 zile de la data eliberării, cu menţiunea „Se poate căsători”; dovada desfacerii căsătoriei, dacă este cazul (sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces); dovada eliberării de misiunile diplomatice sau consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei; în cazul căsătoriei cu un cetăţean străin, certificatul de naştere al acestuia, tradus şi legalizat de un notar român; vârsta minimă de căsătorie este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul; alte documente după caz. Căsătoria se încheie la domiciliul sau reşedinţa temporară a unuia dintre viitorii soţi (care reiese din actul de identitate), în prezenţa acestora. În ceea ce priveşte căsătoriile, au fost oficiate 493 cununii civile, cu 43 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (450). De asemenea, de la începutul lui 2017 şi până în prezent, au fost înregistrate 879 de decese, cu 113 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (766). Aceste informaţii ne-au fost oferite de către Florica Chera, şef Birou Stare Civilă în cadrul instituţiei mai sus amintite.

Luni, 21 August 2017 21:11

Un primar şi oamenii lui

Primarul Tironel Gheorghe Tîmplărescu se află la cel de-al doilea mandat în fruntea administraţiei publice locale Copăceni. S-a născut în data de 2 aprilie 1980, în localitatea Copăceni. A urmat clasele primare şi gimnaziale în localitatea natală şi a absolvit Liceul „Henri Coandă”. De asemenea, a absolvit Facultatea de Contabilitate şi Informatică din cadrul Universităţii „Spiru Haret”.
Domnule Tironel Gheorghe Tîmplărescu, sunteţi la cel de-al doilea mandat de primar în fruntea comunei Copăceni. Cum priviţi acum lucrurile, după patru ani la conducerea administraţiei publice locale Copăceni?
- Primul mandat a fost foarte greu. Am avut multe de învăţat, de la realizarea unui proiect şi până la depunerea acestuia. În prezent este mult mai uşor, pentru că am căpătat experienţă şi am învăţat toţi paşii necesari în ceea ce priveşte întocmirea documentaţiei unui proiect şi până la depunerea acestuia la autoritatea de resort. Este greu, dar cu ambiţie şi voinţă, cu o echipă cu care să lucrezi foarte bine, la final ai o satisfacţie deplină când vezi că ai finalizat un proiect pentru comunitatea ta. Sunt un om de echipă, mă înţeleg foarte bine cu viceprimarul, dar şi cu ceilalţi colegi din primărie. Viceprimarul stă la mine în birou. El nu stă la el în birou, pentru că avem foarte mult de lucru şi lucrăm împreună la ceea avem în plan. Secretul bunului mers în administraţia publică este colaborarea cu personalul din primărie şi colaborarea cu oamenii în general.
Din punct de vedere investiţional, care consideraţi că sunt cele mai importante investiţii pe care le-aţi realizat în comuna Copăceni? Care sunt obiectivele dumneavoastră pentru perioada următoare?
- O investiţie constă în modernizarea şi asfaltarea Drumului Comunal Principesa Elisabeta pe o lungime de 2,8 kilometri, cale de acces care leagă trei sate: Copăceni, Ulmetu şi Bălteni. O altă investiţie a vizat asfaltarea şi modernizarea Drumului Veţelu pe 1,4 kilometri. Alte proiecte finalizate au fost: modernizare căminul cultural; modernizare şi reabilitare dispensarul uman; construirea a două poduri în punctele „Strinului” şi „La Gătejei”. În derulare avem un proiect ce constă în modernizarea şi asfaltarea a 4,5 kilometri drumuri de interes local. Acest proiect, ce se va implementa cu fonduri obţinute pe OG/2013, este aprobat şi urmează să semnăm contractul de finanţare. Un alt proiect, aprobat de Ministerul Dezvoltării, are în vedere construirea unui pod în punctul „ACF”. De asemenea, prin GAL Berbeşti Cerna-Olteţu, vom achiziţiona un buldoexcavator. Prin ADI Apa Vâlcea vom derula un proiect de anvergură care constă în introducerea alimentării cu apă şi a canalizării în localitatea noastră, pe o lungime de peste 30 kilometri. Sperăm ca anul viitor să semnăm contractul de finanţare şi pentru această investiţie importantă. Şi mai avem depus un proiect privind modernizarea şi asfaltarea a 4,26 kilometri de drumuri de interes local în localitatea Copăceni.
Aveţi un principiu după care vă ghidaţi?
- Da, am un principiu după care mă ghidez şi anume: ceea ce promiţi trebuie să şi realizezi. Mai bine promiţi mai puţin şi realizezi mai mult, decât să promiţi multe lucruri şi să realizezi foarte puţine. De asemenea, corectitudinea şi cinstea sunt valorile după care mă ghidez. Atât timp cât eşti corect cu cineva şi cealaltă persoană, din punct de vedere moral, ar trebui să fie la fel. Dar, după cum ştim cu toţii, nu se întâmplă mereu aşa.
Care consideraţi că sunt cele mai mari realizări ale dumneavoastră în plan profesional şi în plan personal.
În plan personal, cea mai mare realizare a mea este familia. De altfel, familia este cea care îmi oferă în fiecare zi liniştea şi energia necesare activităţilor zilnice. Pe plan profesional, cea mai mare realizare, dar şi o onoare în acelaşi timp, o reprezintă faptul că am fost ales în funcţia de primar al comunei Copăceni de către concetăţenii mei. De asemenea, sunt foarte mulţumit de investiţiile pe care le-am finalizat până în prezent şi ce proiecte urmează să implementez în viitor, proiecte la care am depus o muncă intensă împreună cu echipa mea.
Ce pasiuni aveţi?
- Fotbalul şi muzica.
Vă mulţumesc.

În perioada 16-22 august 2017, la nivel de judeţ, în oferta Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt peste 1.018 joburi, de la 157 de angajatori. Oferta este valabilă atât pentru cei cu studii medii, cât şi pentru cei cu studii superioare sau necalificaţi. Astfel, pentru cei cu studii superioare se găsesc 41 locuri de muncă, pentru cei cu studii medii şi studii postliceale sunt 463 locuri de muncă şi 514 sunt pentru cei cu studii gimnaziale, şcoală profesională şi fără studii. Cele mai multe locuri disponibile se găsesc în domeniul confecţiilor textile. Printre celelalte locuri de muncă disponibile în această perioadă se găsesc posturi de: vânzători, lucrători comerciali, lăcătuşi mecanici, barmani, bucătari, tâmplari, şoferi, electricieni, mecanici auto, sudori, lăcătuşi, instalatori sanitari, zidari etc. Persoanele cu studii superioare găsesc pe listele AJOFM Vâlcea joburi precum: un inginer mecanic (vechimea în domeniu reprezintă avantaj, studii superioare-inginerie mecanică, cunoştinţe de limba engleză cel puţin nivel conversaţional); un director economic (vechime în domeniu minim 5 ani, studii superioare economice); un inginer instalaţii (studii superioare); un director de vânzări (studii superioare); 2 proiectanţi - ingineri profil electrotehnică (vechime în domeniu 3-5 ani, facultatea de specialitate, limba engleză, cunoştinţe AUTOCAD 2D); un proiectant inginer mecanic (vechime în domeniu 3-5 ani, facultatea de specialitate, limba engleză, cunoştinţe: KATIA, PDMS, UNIGRAPHICS); 3 ingineri construcţii; un dispecer transport internaţional (studii superioare); un inginer mecanic; un agent turism (studii medii/ superioare, absolvent promoţia 2016, fără contract de muncă după absolvire); un doctor balneolog (vechime în domeniu minim un an); un asistent balneofizioterapie (vechime în domeniu minim un an, studii medii/superioare); 2 dispeceri transport (vechime în domeniu minim un an, studii superioare); MW România SA din Drăgăşani caută un inginer proiectant-mecanic (cunoştinţe limba engleză, AUTOCAD), un inginer investiţii (cunoştinţe limba engleză, AUTOCAD), un inginer proces (cunoştinţe limba engleză) şi un manager proiect (cunoştinţe limba engleză, AUTOCAD); un inginer (Facultatea de Mecanică/TCM, vechime în specialitate minim 3 ani); un inginer construcţii (absolvent promoţia 2017); un inginer CFDP (absolvent promoţia 2017); un inginer auto; un inginer mecanic utilaj; un fiziokinetoterapeut (studii superioare); un inginer constructor; un inginer silvic; un medic balneolog; 2 specialişti marketing în turism (perioada nedeterminată, studii superioare) etc. AJOFM Vâlcea oferă servicii gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi anume: Servicii de preconcediere, Informare şi Consiliere Profesională, Medierea muncii, Formare Profesională, Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, Consultanţă pentru începerea unei afaceri, Completarea veniturilor salariale, Stimularea mobilităţii forţei de muncă.

În comuna Cernişoara se derulează un proiect ce constă în modernizarea şi asfaltarea a 7,078 kilometri de drumuri de interes local şi construirea a două poduri. Investiţia, care se execută cu fonduri obţinute pe OG 28/2013, este realizată în proporţie de 94,40 la sută. Astfel, s-au asfaltat cei 7,078 kilometri de drumuri de interes local şi s-au construit cele două poduri, unul în punctul „La Răchineşti” şi unul în punctul „La Machidon”. A mai rămas de realizat construirea câtorva podeţe de acces la gospodăriile populaţie şi câteva rigole. Recepţia finală a investiţiei se preconizează a avea loc în luna septembrie 2017. Aceste informaţii ne-au fost oferite de Mihai Ionescu, primarul comunei Cernişoara.

Duminică, 20 August 2017 19:52

Filme cu şi despre romi

În această săptămână, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, prin Secţia de Carte în Limbi Străine, organizează evenimentul sub genericul „Seri de film – săptămâna dedicată comunităţii romilor”. În cadrul proiectului, organizat în colaborare cu voluntarii EVS Go for Voluntarism, vor fi prezentate două filme cu şi despre romi. Astfel, marţi, 22 august 2017, de la ora 18.00, va rula filmul „Pisica neagră, Pisica Albă”, producţie 1998, în regia lui Emir Kusturica (Serbia). Joi, 24 august, va fi prezentat filmul „Gadjo Dilo”. Pelicula a apărut în 1997, în regia lui Tony Gatlif. În rolurile principale: Romain Duris, Rona Hartner, Izidor Serban. Iată o scurtă prezentare a filmului: Filmul Gadjo Dilo (1997) a fost creat în jurul muzicii lăutăreşti. Un francez vine în România, în zona Ardealului, în căutarea unei interprete de muzică lăutărească – Nora Luca. Francezul care nu vorbea deloc româneşte rătăceşte printr-un sat ţigănesc, satul Cretuleşti. Acolo cunoaşte frumuseţea vieţii nomade, dar şi greutăţile acesteia. În comunitatea ţigănească, francezul comunică cu Izidor şi Sabina (Rona Hartner). Stephane înregistrează casete şi îşi face notiţe despre muzica ţigănească. Participă la mai multe reprezentaţii ale artiştilor din acea lume bizară pe care filmul o vrea să o descrie …”. Intrarea la cele două filme este liberă.

Vineri, 18 August 2017 20:36

Comedie şi film de groază în Ostroveni

Până în data de 23 august 2017, la Cinematograful „Geo Saizescu”, rulează filmul „Fun Mom Dinner”. În rolurile principale joacă actorii Toni Collette, Katie Aselton şi Bridget Everett. Iată o scurtă prezentare a filmului: „Patru mame ai căror copii merg la aceeaşi grădiniţă plănuiesc să facă o pauză de la stresul cotidian şi să iasă împreună la o cină, ca să se cunoască mai bine. Seara începe dezastruos, dar, cu ajutorul unui mix de alcool, karaoke, dar şi al unui barman frumuşel, mamele se dezlănţuie şi petrec o noapte pe care n-o vor uita niciodată”. Program de difuzare: sâmbătă, 19 august, orele 14.00 şi ora 20.00; duminică, 20 august, orele 14.00 şi 17.00; marţi, 22 august, ora 17.00; miercuri, 23 august, ora 20.00. Tot până în data de 23 august, la Cinema „Geo Saizescu”, rulează filmul – gen: thriller, horror, mister – „Annabelle: Creation”. În rolurile principale joacă actorii: Miranda Otto, Anthony LaPaglia, Talitha Bateman, Brian Howe. Iată o scurtă descriere a peliculei: „La mai mulţi ani după moartea tragică a fetiţei lor, un creator de păpuşi şi soţia lui primesc în casa lor o măicuţă şi mai multe fetiţe venite de la un orfelinat desfiinţat. Cu toţii devin curând ţintele lui Annabelle, păpuşa posedată confecţionată cândva de bărbat”. Program difuzare: sâmbătă, 19 august, ora 17.00; duminică, 20 august, ora 20.00; marţi, 22 august, ora 20.00; miercuri, 23 august, ora 17.00. De asemenea, sâmbătă şi duminică, 19 şi 20 august, de la ora 12.00, la Cinema „Geo Saizescu”, rulează filmul 3D de animaţie, dublat în limba română, „Fantastic Journey To Oz”.

Vineri, 18 august 2017, la Prefectura Vâlcea, într-un cadru oficial, prefectul Florian Marin a premiat pe cercetătorii vâlceni dr. chimist Elena David şi prof. univ. dr. Ioan Ştefănescu de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Criogenii şi Tehnologii Izotopice (INC-DTCI-ICSI) Râmnicu Vâlcea. Cei doi cercetători vâlceni au câştigat Marele Premiu la Salonul INNOVA Barcelona 2017 - eveniment ce a avut loc în perioada 4-6 mai 2017 -, cu invenţia „Procedeu de obţinere a adsorbantului carbonic derivat din cenuşă şi adsorbantul carbonic astfel obţinut”. „În luna mai citeam în mass-media naţională despre faptul că doi cercetători de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Criogenii şi Tehnologii Izotopice (INC-DTCI-ICSI) Râmnicu Vâlcea au câştigat, la Salonul INNOVA Barcelona 2017, Marele Premiu. A fost un motiv de mândrie pentru mine, ca vâlcean, şi ca român. Cred că este foarte bine să ne respectăm valorile şi să le preţuim munca. Astăzi, Instituţia Prefectului nu a făcut decât un gest simbolic. Premiul nostru are mai mult o valoare sentimentală, iar munca dumnealor este nepreţuită şi are o valoare mult mai mare decât ceea ce le putem oferi noi”, a spus prefectul Florian Marin. Prefectul Florian Marin i-a felicitat pe cei doi cercetări vâlceni şi le-a acordat câte o plachetă onorifică în semn de profundă apreciere pentru rezultatele obţinute în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologiilor criogenice şi izotopice, precum şi pentru promovarea imaginii judeţului Vâlcea prin câştigarea Marelui Premiu al Salonului INNOVA desfăşurat la Barcelona şi câte o lucrare de artă, lucrări semnate de artiştii plastici vâlceni Gheorghe Dican şi Tina Popa. Dr. chimist Elena David şi prof. univ. dr. Ioan Ştefănescu au mulţumit pentru premiu şi aprecieri şi au spus că şi în continuare vor face totul pentru promovarea imaginii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Criogeni şi Tehnologii Izotopice (INC-DTCI-ICSI) Râmnicu Vâlcea şi a judeţului Vâlcea.

În judeţul Vâlcea, la sfârşitul lunii iulie 2017, rata şomajului înregistrată a fost de 4,25 la sută, mai mică cu 0,03 procente faţă de luna anterioară. De asemenea, totalul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii iulie, a fost de 7.030 persoane. Din totalul şomerilor înregistraţi, 3.099 erau femei. La sfârşitul lunii iulie, din totalul şomerilor înregistraţi, 1.706 persoane au fost indemnizate şi 5.324 neindemnizate. Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii iulie se prezintă astfel: 2.599 persoane provin din mediul urban şi 4.431 persoane provin din mediul rural. Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.423 persoane. În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare, în numărul total de şomeri înregistraţi, o au persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (66 la sută); şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 30 la sută din totalul şomerilor înregistraţi; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 4 la sută din numărul total de şomeri înregistraţi. În luna iulie s-au încadrat 502 de persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea (din care 263 persoane au fost încadrate din rândul şomerilor înregistraţi). Din promoţia 2017 s-au luat în evidenţă un număr de 540 absolvenţi. Aceste informaţii ne-au fost oferite de Marius Ion Năfliu, directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea.

Pagina 1 din 78

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar: Dumitru Amza
Redactor şef: Gabriela Bercea
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Gabriela Bercea
Economic-social-administrativ: Gabriela Bercea
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment: Mihaela Borcan
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu