Decizie civilă de la Tribunalul Vâlcea

Scris de  Duminică, 08 Iulie 2018 14:22
Notează articol
(0 voturi)

TRIBUNALUL VÂLCEA - SECÞIA I CIVILÃ: DECIZIA CIVILÃ Nr. 650/A

ªedinþa publicã din 08 iunie 2017

ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite apelul declarat de reclamantul PÃSAT GHEORGHE, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 168, bl.28, sc.A, ap.15, judeþul Vâlcea, împotriva sentinþei civile nr. 4889 din data de 26 octombrie 2016, pronunþatã de Judecãtoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 9743/288/2015, intimaþi fiind SC PRIMAR SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Iancu Pop, nr. 7, bl. 64, sc. A, ap. 4, judeþul Vâlcea ºi PÎRNÃU-MARINESCU TIBERIU-CONSTANTIN, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, str. Goranu, nr. 24C, Judeþul Vâlcea. Schimbã în tot sentinþa, în sensul cã: Admite în parte acþiunea formulatã de reclamantul PÃSAT GHEORGHE, în contradictoriu cu pârâþii S.C. PRIMAR S.R.L. ºi PÎRNÃU-MARINESCU TIBERIU-CONSTANTIN. CONSTATÃ CARACTERUL ILICIT AL AFIRMAÞIILOR DENIGRATOARE din articolele publicate în periodicul "Ziarul de Vâlcea" în ceea ce-l priveºte pe reclamatul-apelant. Obligã în solidar pe pârâþii S.C. PRIMAR S.R.L. ºi PÎRNÃU-MARINESCU TIBERIU-CONSTANTIN la plata unor daune morale în cuantum de 1000 lei cãtre reclamantul PÃSAT GHEORGHE. Obligã pârâþii S.C. PRIMAR S.R.L. ºi PÎRNÃU-MARINESCU TIBERIU-CONSTANTIN la publicarea hotãrârii, pe cheltuiala lor, în douã cotidiene naþionale timp de o sãptãmânã, în fiecare zi, iar în caz de refuz autorizeazã pe reclamant sã efectueze publicitatea pe cheltuiala pârâþilor. Obligã pe intimaþii S.C. PRIMAR S.R.L. ºi PÎRNÃU-MARINESCU TIBERIU-CONSTANTIN la plata sumei de 20 lei cheltuieli de judecatã faþã de apelantul PÃSAT GHEORGHE. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã publicã azi, 08 Iunie 2017, la sediul Tribunalului Vâlcea - Secþia I Civilã.

Citit de 461 ori

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu