Ups! ;(

Articole publicate Miercuri, 01 August 2018 - Viața Vâlcii - Știrile din Vâlcea

REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ªI SUBSTANÞELOR PERICULOASE
În semestrul I 2018 s-a început urmãrirea penalã pentru 21 infracþiuni privind regimul armelor ºi muniþiilor, 6 infracþiuni la Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului ºi 4 infracþiuni la regimul materialelor explozive. În cadrul dosarelor penale întocmite au fost ridicate în vederea confiscãrii 46  de arme de foc ºi 524 de cartuºe.
În semestrul I 2018 au fost anulate 45 permise de armã.
INVESTIGAREA CRIMINALITATII ECONOMICE
La nivel judeþean, în semestrul I 2018 au fost soluþionate 197 de dosare penale privind infracþiuni de naturã economicã.
S-au înregistrat 65 de dosare penale pe linie de evaziune fiscalã, prejudiciul recuperat în cadrul acestor dosare fiind de 590.158 de lei. Totodatã, au fost dispuse mãsuri asiguratorii asupra unor bunuri, în valoare 5.579.530 de lei.
INFRACÞIONALITATEA ÎN  DOMENIUL SILVICULTURII  ªI AL PISCICULTURII
Au fost continuate acþiunile comune cu Direcþia Silvicã ºi cu Garda Forestierã pe linia prevenirii ºi combaterii delictelor silvice, activitatea reflectându-se în datele existente.
Astfel, au fost efectuate 190 de ac?iuni, fiind aplicate 177 de sanc?iuni contraven?ionale în domeniul silvic ?i dispunându-se confiscarea a 1.621 metri cubi de material lemnos. De asemenea, au fost înregistrate 122 de dosare penale.
Pe linia prevenirii ºi combaterii braconajului piscicol au fost organizate ac?iuni comune, la nivelul judeþului Vâlcea, cu participarea I.P.J. Vâlcea, I.J.J. Vâlcea, Agenþia Naþionalã pentru Pescuit ºi Acvaculturã - Filiala Regionalã Oltenia, Garda Naþionalã de Mediu - Comisariatul Judeþean Vâlcea ºi Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Vâlcea.
 În perioada analizatã au fost soluþionate 36 de dosare penale care priveau infracþiuni în domeniul piscicol.
În urma celor 91 de acþiuni organizate, cu 63 mai multe fa?ã de perioada similarã din 2017,  s-a reuºit confiscarea mai multor bunuri folosite la comiterea infracþiunilor, respectiv:
l 1.193 kg peºte l 11 bucãþi plasã  de pescuit monofilament l     27 de plase fir textil l     2 nãvoade; l 2 ambarcaþiuni; l 15 alte unelte de pescuit.
URMÃRIRE, EXTRÃDARE, SUPRAVEGHERE JUDICIARÃ ?I CERCETARE PENALÃ
În perioada de referinþã, la nivelul IPJ Vâlcea au fost executate  88 de mandate, dupã cum urmeazã:
-    58  de mandate de executare a pedepsei închisorii;
-    8  mandate de arestare preventivã;
-    22 de mandate europene de arestare.
Totodatã precizãm cã au fost identificate 57 dintre persoanele dispãrute.
În cadrul dosarelor penale aflate în lucru la I.P.J. Vâlcea  au fost adoptate  mãsuri preventive dupã cum urmeazã:
- 77 de persoane reþinute
- 47 de persoane arestate preventiv
 - 22 de persoane  arestate la domiciliu
 - 80 de persoane sub control judiciar
     SIGURANÞA TRAFICULUI RUTIER
În realizarea dispozitivului de poliþie rutierã s-a luat în calcul atât zonele în care au loc cele mai multe evenimente rutiere grave, precum ºi intervalul orar în care s-au petrecut acestea. Totodatã s-a urmãrit ºi sancþionarea cu fermitate a încãlcãrilor normelor rutiere care reprezintã principalele cauze generatoare de accidente.
Conform situaþiilor statistice, pe linie rutierã au fost aplicate 23.204 sancþiuni contravenþionale, au fost constatate 480 de infrac?iuni la regimul rutier ?i s-a dispus re?inerea permisului în vederea suspendãrii dreptului de a conduce, în 1.866 de cazuri.

În primele 6 luni 2018 principalele cauze de producere a accidentelor rutiere au fost:
1)    Viteza neadaptatã la condiþiile de drum
2)    Abateri bicicli?ti,
3)    Neacordare prioritate vehicule,
4)    Traversare neregulamentarã pietoni,
5)    Nerespectare distanþã între vehicule,
6)    Alte preocupãri de naturã a distrage atenþia
7)    Neacordare prioritate pietoni,
SUPORT DECIZIONAL
Prin intermediul Centrului Operaþional Judeþean,  în semestrul I 2018  au fost gestionate 10.317 apeluri primite de la cetãþeni prin SNUAU 112, 6.936 presupunând intervenþia la faþa locului.
Specialiºtii criminaliºti au avut o contribuþie importantã atât laidentificarea autorilor de infracþiuni, cât ºi la probarea vinovãþiei acestora ori a lãmuririi împrejurãrilor în care s-au comis faptele. Astfel au fost efectuate 881 de investigãri tehnico ºtiinþifice ale locului faptei, valorificând 5.665 de urme.
De asemenea au fost efectuate 58 de expertize criminalistice ºi constatãri tehnico - ºtiinþifice. Au fost prelevate probe biologice pentru stabilirea profilului ADN de la un numãr de 17 persoane, probele fiind înaintate la Institutul de Criminalisticã.
Pe linie de cazier judiciar, prin cele 5 puncte de lucru cu publicul au fost eliberate 21.425  certificate de cazier judiciar. Serviciul Cazier Judiciar, Statisticã ºi Evidenþã Operativã asigurã datele statistice pentru toate structurile, furnizând inclusiv indicatorii pentru întocmirea prezentului material de evaluare. În total au fost întocmite 1. 151 situaþii statistice. Totodatã aceastã structurã are în gestiune  ºi Camera de Corpuri Delicte a inspectoratului unde s-au înregistrat în perioada analizatã 145 de intrãri (arme, muniþii , auto indisponibilizate ºi alte bunuri).
În semestrul I 2018, luptãtorii Serviciului pentru Acþiuni Speciale au efectuat  109 misiuni, respectiv percheziþii, escorte, aplanãri de conflicte, razii, dispozitiv alegeri ºi alte activitãþi de sprijin pentru structurile operative. Cele mai riscante misiuni au presupus prezenþa luptãtorilor SAS, neînregistrându-se evenimente deosebite. De asemenea efectivele pentru acþiuni speciale au desfãºurat stagii de pregãtire tacticã beneficiari fiind 296 de poliþiºti din structurile de ordine publicã, poliþie rutierã ºi poliþie transporturi.

Nu furnizaţi codul numeric personal, seria şi numărul de buletin, de la paşaport sau de la permisul de conducere, întrucât vânzătorul nu are nevoie de aceste informaţii!   
Documentaţi-vă înainte de a participa la licitaţiile prin internet, cu privire la obligaţiile dumneavoastră în calitate de cumpărător, dar şi cu privire la obligaţiile vânzătorului.
Examinaţi feedback-ul vânzătorului, oferit de alţi cumpărători. Dacă acesta are un istoric negativ de tranzacţionare, nu cumpăraţi de la el.   
Nu oferiţi niciodată informaţiile de pe card, dacă site-ul nu foloşeste o conexiune securizată şi dacă reputaţia acestuia este îndoielnică.   
Verificaţi în browser numele site-ului prin intermediul căruia plătiţi, pentru a observa dacă nu cumva este diferit faţă de site-ul original. Accesaţi site-ul original direct şi nu prin link-uri primite prin e-mail.
 Ce trebuie să faci

 Cumpără din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunoşti sau pe care le-ai mai folosit şi verifică rating-ul vânzătorilor pe site-urile de comerţ online.

 Introdu adresa site-ului pe care intenţionezi să efectuezi plata şi nu da click pe link-uri primite pe mail. În unele situaţii, aceste link-uri te pot direcţiona către site-uri false, care imită perfect site-urile comercianţilor.

 Asigură-te că transferul informaţiilor se face în mod securizat. Verifică existenţa simbolului de tip lacăt în bara URL şi foloseşte un protocol HTTPS sau SSL atunci când navighezi pe internet.

 Înainte de a introduce datele cardului bancar, asigură-te că site-ul este securizat: în stânga sus va apărea un lacăţel care va indica faptul că respectivul site este securizat iar adresa site-ului va incepe cu HTTPS.

 Ce nu trebuie să faci

 Dacă nu cumperi un anumit bun sau serviciu, nu furniza datele cardului.

 În cazul plăţilor online vi se vor solicita de către comercianţi numele înscris pe card, numărul cardului, codul CVV şi data expirării. Dacă ţi se cer şi alte informaţii, cum ar fi codul PIN, nu introdu aceste date şi parăseşte site-ul.

 În situaţia în care primeşti mailuri prin care ţi se solicită datele cardului bancar, pentru actualizare, sau pentru diferite scopuri, nu da curs acestor solicitări, banca nu îţi va cere niciodată aceste date prin mail, iar cel mai probabil, dacă vei da click pe linkul din mail, vei fi directionat către un site de tip phishing, care imită site-ul real al băncii unde ţi se va cere să introduci datele cardului.

 Nu deschide ataşamente primite de la persoane necunoscute, acestea pot conţine viruşi sau programe de tip malware.

 Când cumperi online de la alte persoane, nu trimite banii în avans. Dacă este posibil, foloseşte un serviciu cu plata ramburs.

 Evită să faci cumpărături pe site-uri care nu folosesc un serviciu de tip full authentification (Verified by Visa / MasterCard Secure Code). Nu trimite datele cardului prin e-mailuri necriptate.Unii comercianţi online din afara Europei pot cere să le trimiţi prin fax copii ale cardului şi paşaportului, drept garanţie. Nu da curs!

Publicat Dus întors

Avansări la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea

 Astăzi, 01 august, în cadrul unei ceremonii festive, 5 absolvenţi ai Şcolilor militare de subofiţeri au început activitatea cu forţe proaspete în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea.
Totodată, pentru activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei, cu ocazia împlinirii stagiului minim în grad, au fost avansaţi în gradul militar următor 4 ofiţeri şi 40 subofiţeri.

Miercuri, 01 August 2018 21:22

Desant poliţienesc la discotecile din sud

Controalele inopinate efectuate la mai mulţi agenţi economici au evidenţiat nereguli în ceea ce priveşte fiscalizarea sumelor de bani cu ajutorul casei electronice de marcat, dar şi referitor la comerţul cu produse alimentare.

 Au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale de peste 20.000 de lei, s-au confiscat 900 de lei, bani nefiscalizaţi, precum şi produse alimentare păstrate în condiţii necorespunzătoare.

 Poliţiştii au găsit şi alimente care nu aveau termenul de valabilitate menţionat, acestea fiind distruse pe loc.

 S-au constatat şi contravenţii pe linie rutieră, de peste 1.300 de lei şi s-a reţinut un permis de conducere.

Gãsit fãrã drept de circulaţie pe drumurile publice

            Poliţiştii Serviciului Rutier au depistat în trafic un autoturism, care nu avea drept de circulaţie în România.  În după-amiaza zilei de 31 iulie a.c, poliţiştii au oprit în trafic, pe Drumul Naţional 7, în comuna Câineni, o maşină condusă de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Constanţa.

A fost efectuate verificări în bazele de date, constatându-se că autovehiculul înmatriculat în Germania, nu avea drept de circulaţie în România.

 Poliţiştii au deschis un dosar penal.

 

Miercuri, 01 August 2018 21:16

3-3, derby nebun

Cu şase minute de întârziere, mafrele derby a început şi cele două echipe au onorat statutul încă din debut. Nu a fost timp de tatonări şi gazdele au deschis scorul încă din minutul 10. Dennis Man a executat pe jos o lovitură de la colţul terenului şi fostul vârf al lui Dinamo Gnohere a rămas singur în centrul careului şi a punctat fără emoţii. S-a dus în faţa galeriei dinamoviştilor pentru a se bucura şi asta l-a costat. Ultraşii dinamovişti l-au taxat la aproape fiecare tingere a belonului cu sunetele care imitau maimuţele şi au scandat de câteva ori Gibonul, Gibonul. Derby-ul a continuat să fie atractiv şi Dinamo şi-a revenit destul de greu, acceptând dominarea gazdelor. După o jumătate de oră de joc fotbaliştii celor două echipe au fost la un pas de o încăierare generală, după ce Dennis Man a căzut ca secerat după un contact cu Mihai Popescu, solicitând lovitură liberă de la marginea careului. Centralul întâlnirii, Ovidiu Haţegan, a lăsat jocul să continue. Când toată lumea se pregătea de pauză, Dinamo a dat lovitura şi a egalat la 1, în prelugirile primei reprize. Mahlangu a centrat, Romeo benzar a preluat defectuos cu pieptul şi Axente a trimis, din întoarcere, imparabil pentru Bălgrădean. Imediat după pauză, Niocolae Dică a mutat şi l-a trimis în teren pe Florinel Coman, în locul veteranului Teixteira, mutare care urma să se dovedească una inspirată. La zece minute de la reluare, marea speranţă a FCSB-ului a punctat direct din corner, la o greşeală în lanţ a apărării dinamoviste care nu a avut om la prima bară. Bucuria steliştilor a durat doar 7 minute. Hanca a gândit perfect o fază, Dan Nistor a trimis imparabil din centrul careului şi era dinn nou egalitate, 2-2. Nu a urmat o perioadă mpoartă şi peste aşlte şapte minute FCSB a trecut, din nou, în avantaj. Florinel Coman a pătruns lejer printre fundaşii dinamovişti şi a punctat cu un şut sec din interiorul careuluiş. Era 3-2 şi puţină lume mai miza pe o revenire a lui Dinamo. Câinii au continuat să spere şi au ratat o ocazie mare prin Salomao care nu a găsit poarta din situaţie foarte bună. În oglindă cu prima repriză, Dinamo a egalat aproape de final. Salomao a executat excelent o lovitură de la colţ, Mihai Popescu a fost omul în plus din careul advers şi a trimis puternic, cu capul, mingea ajungând în plasă, sub bara transversală a porţii apărată de Bălgrădean, învins pentru a treia oară. După trei minute de prelungiri, centralul a fluierat finalul meciului terminat cu un spectaculos 3-3. A fost primul punnct câştigat de stelişti în acest sezon în timp ce dinamoviştii au ajuns la cota 4.

Publicat Sport
Miercuri, 01 August 2018 21:13

Duelul peluzelor

Pe străzile Bucureştiului s-a simţit că este Derby de România. Câinii roşii s-au strâns cu ore bune înainte de startul meciului şi Bulevardul Pierre de Coubertin s-a colorat în roşu şi alb. Suporterii lui Dinamo au umplut toate cele trei inele ale Peluzei Nord cu minute pune înainte de primul fluier al arbitrilor. De partea cealaltă, ultraşii de la FCSB au stat masaţi într-un singur inel dar au avut parte, în multe momente, de sprijinul spectatorilor de la Tribuna 1 şi Tribuna a II-a. Atmosfera s-a încins în momentul în care cele două echipe au ieşit la încălzire şi din ambele peluze s-au auzit trivialităţile obişnuite şla adresa marii rivale. Apoi au fost afişate scenofregrafiile, spectacoloase de ambele părţi. În peluza roş-albastră a fost afişat mersajul  ”În vremuri întunecate / Lumina Stelei ne arată calea către dreptate”, alături de imaginea vrăjitorului Gandaf din Stăpâniul Inelelor. Dinamoviştii au aflat din timp scenografia rivalilor şi au răspuns: "You shall not pass!", celebră replică a lui Gandalf, în traducere liberă: "Nu veţi trece!". A fost prima scenografie 3 D reuşită de gaşleria roş-albastră după ce clubul patronat de Gigi Becali a pierdut însemnele Stelei. De partea cealaltă, Peluza Cătălin Hâldan a afişat mesajul "Nu ne dăm bătuţi, niciodată nu e timpul pierdut / Câinilor, în viaţa asta mai avem ceva de făcut!". Pe o pânză imensă, un suporter al lui Dinamo punea nisip într-o clepsidră. Pe parcursul meciului Peluza Cătălin Hâldan a mai afişat câteva mesaje, unul dintre ele în semn susţinere pentru tragedia din Grecia: "Alături de Grecia, Dumnezeu să vă binecuvânteze". În lotul celor de la Dinamo este un jucător grec, fundaşul Giorgios Katsikas, titular în meciul cu rivala FCSB. Imediat după startul întâlnirii, a urmat un spectacol pirotehnic în peluza câinilor. Zeci de torţe albe şi roşii au fost aprinse, o parte din ele ajungând pe gazon. Meciul a fost întrerupt minute bune şi crainicul Arenei Naţionale a anunţat în repetate rânduri că partida riscă să nu se mai joace dacă vor mai fi aruncate torţe. Fondul sonor al tribunelor a fost dominat de PCH, cu excepţia momentelor în care galeria FCSB-ului a avut parte şi de susţinerea spectatorilor de la celelalte două tribune, mai ales după ce elevii lui Nicolae Dică au marcat cele două goluri. Nu au lipsit nici scandările împotriva partidului de guvernământ, strigate în ambele peluze.

Publicat Sport
Miercuri, 01 August 2018 21:09

Derby văzut din peluză

Ca de obicei, am urmărit din peluza câinilor roşii marele derby al fotbal dintre FCSB, fosta Steaua şi DInamo Bucureşti. Atât în teren cât şi în tribune a fost spectacol gustat din plin de cei peste 27.000 de spectatori care au luat loc în tribunele Naţional Arena. În teren a fost egalitate, 3-3, după ce FCSM a condus de fiecare dată dar oaspeţii au reuşit să revină şi să egaleze de trei ori. În peluze, ambele galerii au avut scenografii reuşite dar şi de această dată Peluza Cătălin Hâldan a câştigat duelul, în special din punct de vedere numeric.

Publicat Sport
Miercuri, 01 August 2018 21:07

Toţi, oamenii preşedintelui Iliescu!

Am văzut ieri o fotografie înfiorătoare: o doamnă a fotografiat în gara din Mediaş un tren. Ca să treci dintr-o parte în alta a căii ferate, ca mai în toate gările din Ardeal, pentru pietoni s-au construit pasarele. Ei, de pe una din aceste pasarele o doamnă a fotografiat acel tren căruia nu i se vedea ultimul vagon, atât de lung era. N-am numărat câte vagoane se vedeau pentru că am fost impresionat cât de pline erau cu... buşteni, bine legaţi pe deasupra, ca să nu scape cumva în timpul mersului. Trenul ăsta, să nu vă faceţi iluzii, nu se ducea la vreo fabrică din România, pentru că nu mai sunt fabrici de mobilier atât de mari, care să mănânce atâta materie primă câtă era în acel tren. Cred că şi fosta fabrică de cherestea de la Brezoi ar fi avut de lucru din acea încărcătură cel puţin o lună, care fabrică ar fi lucrat în trei schimburi. Cheresteaua asta, dusă apoi la combinatul de prelucrare a lemnului de la Râmnicu Vâlcea ar fi dat de lucru celor vreo două mii de muncitori de acolo pentru o jumătate de an. Cât ar fi încasat pe acest lanţ de prelucrare a buştenilor nu cred că mai trebuie să ne întrebăm.

Eu, de exemplu, în anii de dinainte de Revoluţie, printr-o pilă am reuşit să cumpăr o mobilă de sufragerie - foarte frumoasă la timpul ăla! - numai pentru că avea o uşă puţin defectă la unul dintre dulapurile sale, altfel ar fi mers la export, în ţările nordice sau în URSS, pentru care încheia contracte o agenţie a Ministerului de Comerţ Exterior, unde printre seuleţii de acolo lucra şi un tip despre care aţi auzit şi voi probabil, unul Viorel Cataramă. Înainte de a mă întoarce să vorbim puţin despre omul ăsta, mai trebuie să vă spun că pentru mobila aia am plătit rate vreo trei ani şi ceva. Aşadar, după Revoluţie, Viorel Cataramă, din economiile sale, făcute probabil la CEC, a cumpărat combinatul de care v-am spus mai înainte. Nu ca sa-l păstreze, fireşte, ci să-l facă bucăţi şi bani. Fără milă, pentru că-l primise în dar de la tac-su Iliescu, cel care îl şi folosise într-un guvern pe post de ministru al... Turismului. Tot un om de-al preşedintelui Iliescu a fost şi Dan Voiculescu, patronul absolut al Antenelor, unde se spală zilnic caracterele celorlaţi oameni ai preşedintelui, unii dintre ei chiar nepoţi de-ai dumnealui, cum este de pildă Liviu Dragnea, băiatul miliţianului din Scăele....Ei, bine, într-una din centralele aceluiaşi minister de care am scris mai înainte lucra şi Dan Voiculescu şi vindea soda şi otel... uneori şi alte chestii... mai târziu, după revoluţie a pus mâna pe toata producţia Uzinelor Sodice Govora, le-a supt până  a început să li se vadă ruinele din stradă.... toţi oamenii preşedintelui este un titlu al unui film american, dar prost pus pe filmul ăla, el potrivindu-se cel mai bine preşedintelui nostru Iliescu!

Publicat Opinia mea
Miercuri, 01 August 2018 21:04

Sărac popor, nebună socoteală!

Aveţi idee ce au făcut ungurii imediat ce au scăpat de comunişti? Întâi şi întâi au iniţiat trecerea economiei din proprietatea statului, lucru pe care l-au îndeplinit cu succes foarte repede. ! O să ziceţi că şi noi am făcut la fel.... da, dar treaba a durat mai bine de zece ani, mai bine zis vreo 14, prin diverse tertipuri legislative astfel încât ăia care au dat lovitura de stat să se înfrupte din plin din averea naţională. # Asta se întâmpla la umbra tovarăşului Iliescu, cel care rostea celebrul discurs, citit de pe o hârtie mototolită, scrisă, probabil, în VC-ul televiziunii naţionale, ca acela pe care tocmai îl alungase poporul din Palat a întinat idealul comunist! Îmi vine să râd! # Să continui, însă: ungurii au luat prin lege ce fusese naţionalizat din grămada statului şi a înapoiat celor care fuseseră deposedaţi, cu o singură excepţie: o serie de palate, apartamente de pe bulevardul principal din capitala lor, un fel de Calea Victoriei ungurească, care n-au mai fost înapoiate aristocraţiei vieneze ce le avusese în proprietate, ci a fost despăgubită până la nivelul a şaptezeci de mii de dolari! # Iliescu a tot invocat asta ca să nu înapoieze casele urmaşilor burghezo-moşierimii, numai că situaţia era alta aici, pe meleagurile noastre mioritice. # Ce au mai făcut ungurii cu proprietatea agricolă, de exemplu? Păi, exact ce trebuia să facă şi echipa lui Iliescu şi n-a făcut: au dat terenurile înapoi foştilor proprietari, dar pământurile au rămas în vechile forme asociative, cooperativele lor agricole şi cu ocazia asta pământurile au rămas ale ungurilor, produc şi totul este OK, pusta ungară n-a fost cumpărată nici de arabi, nici de spanioli, nici de macaronari... # Apoi, ungurii au tras autostrăzi de-a lungul şi de-a latul ţării, două pe direcţia est-vest, două pe direcţia nord-sud şi una circulară în jurul capitalei... # Ungurii n-au avut nevoie de scenariul lui Iliescu să construiască artificios o categorie de capitalişti din structura de partid şi de securitate care a dat lovitura de stat şi a furat revoluţia, prin legi cu care practic poporul a fost jefuit. # Au plecat şi ungurii în bejanie şi polonezii, şi bulgarii, dar cu atâta furie niciunii nu şi-au privit concetăţenii aşa cum fac romanii dinlăuntru faţă de cei dinafară şi invers, de parcă am fi două ţări, una bună şi una rea... Totul se întâmpla pentru că oamenii preşedintelui vor să-şi spele şi să-şi albească averile furate prin amnistii şi să-si limpezească cazierele prin graţiere. # N-au avut de unde alege romanii de a trebuit să-i revitalizeze pe cei din spatele foştilor stăpâni? # Poate că nu, poate că au fost creduli şi neputincioşi, s-au împărţit în tabere exact aşa cum s-a spart după anul 91 armata lui Iliescu, pornită să apere idealurile întinate de Ceausescu ale comunismului...

Publicat Dus întors

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu