Ups! ;(

×

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 417
Articole publicate Duminică, 08 Octombrie 2017 - Viața Vâlcii - Știrile din Vâlcea
Duminică, 08 Octombrie 2017 19:42

Spaţiu verde modern cu fonduri europene la Brezoi

Proiectul „Îmbunătăţirea mediului urban prin amenajarea unui spaţiu verde în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, este implementat de către UAT Oraş Brezoi şi are o valoare totală de 3.889.287,62 lei, din care 3.781.684,53 lei reprezintă finanţare nerambursabilă. Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea mediului urban prin reconversia funcţională a unui teren degradat din centrul oraşului Brezoi şi transformarea lui într-un spaţiu verde. Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit odată cu îndeplinirea, până la finalizarea perioadei de implementare, a următoarelor obiective specifice: l Amenajarea unui spaţiu verde în suprafaţă de 9.518 mp; l Îmbogăţirea biodiversităţii prin plantarea unor arbori deosebiţi şi a unor flori ornamentale, specii adaptate condiţiilor climatice locale; l Amenajarea unui loc de joacă pentru copii în suprafaţă de 121,70 mp în interiorul spaţiului verde; l Amenajarea unui teren de sport multifuncţional în suprafaţă de 420 mp în interiorul spaţiul verde; l Amenajarea de alei pietonale, în suprafaţă de 357 mp în interiorul spaţiului verde; l Construirea unui grup sanitar în suprafaţă de 27,56 mp; l Creşterea gradului de siguranţă a locuitorilor care îşi petrec timpul liber în interiorul spaţiului verde, prin montarea de camere de supraveghere video; l Utilizarea unor soluţii prietenoase cu mediul înconjurător prin montarea de stâlpi de iluminat solari; l Creşterea calităţii mediului înconjurător prin amplasarea de coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor în interiorul spaţiului verde; l Dotarea spaţiului verde nou creat cu bănci, pergolă, suporturi pentru biciclete şi cişmele de băut apă; l Creşterea gradului de tehnologizare prin asigurarea accesului la internet wireless în interiorul spaţiului verde; l Adaptarea infrastructurii create pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi; l Întreţinerea spaţiului verde creat prin realizarea unui sistem de irigaţii; l Facilitarea accesului către spaţiul verde creat prin modernizarea căilor de acces în lungime de 360 m.

Publicat Univers vâlcean
Duminică, 08 Octombrie 2017 19:41

Activitate intensă la SC Apavil

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 2-6 octombrie 2017 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. Astfel, au fost executate lucrări de amenajare a terenului, prin betonare şi asfaltare, pe străzile Patriarh Iustinian Marina, Remus Bellu şi Corneliu Coposu. Au fost soluţionate patru avarii la reţeaua de apă potabilă pe străzile Regina Maria la blocul C1, General Magheru, Eftimeştilor nr. 17 şi Arinilor. De asemenea, au fost curăţate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu şi Dem Rădulescu, precum şi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru şi Râureni. Au mai fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-au curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere pe străzile Calea lui Traian, Morilor, Viilor, Remus Bellu, Doamna Stanca, Elena Doamna, 1 Mai, Ostroveni, Antim Ivireanu, Dacia, Luceafărului, I. C. Brătianu, Constantin Brâncuşi, Hidrocentralei, Tineretului, Carol I, Dem Rădulescu, Bogdan Amaru, Florilor, Patriarh Iustinian Marina şi General Praporgescu; s-au finalizat lucrările de execuţie racord canalizare menajeră pe strada I.L. Caragiale la blocul A35/2, sc. A; se execută gură de scurgere pe strada Remus Bellu; s-au confecţionat 10 plăci suport cu ramă şi capac carosabil la punctul de lucru din strada Florilor; s-au continuat lucrările de înlocuire reţea apă potabilă pe strada Eleodor Constantinescu; s-au continuat lucrările de întregire reţea apă potabilă D400 mm din bulevardul Nicolae Bălcescu intersecţie cu strada Ferdinand până la bulevardul Tudor Vladimirescu intersecţie cu strada Libertăţii; s-au continuat lucrările de prelungire a reţelei de canalizare pe strada Ciocăneştilor; s-au finalizat lucrările de înlocuire reţea apă potabilă şi branşamente pe strada Calea lui Traian la blocurile S20, S24, S26 – Grădiniţa Oltchim, se continuă cu amenajarea terenului. Totodată, au fost curăţate gurile de scurgere şi căminele de canalizare în mai multe zone din municipiul Râmnicu Vâlcea: Ostroveni (blocurile C32, A7, B5, C13, A59, W, C5, A3, A69 şi pe străzile Ostroveni la Azilul Bătrâni şi bulevardul Pandurilor la DSV Rm. Vâlcea); Nord (străzile Republicii la Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Teodor Bălăşel, Aleea Melodiei la blocul N2 şi Matei Basarab la blocul 110); precum şi pe străzile Calea lui Traian nr. 210, Pictor Tătărăscu nr. 7, Colonie Nuci nr. 31, Matache Temelie la blocul 73, Calea lui Traian la Policlinica cu plată şi bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 47. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite un număr de 35 apometre, fiind întocmite şi un număr de 13 documentaţii tehnice.

Publicat Univers vâlcean
Duminică, 08 Octombrie 2017 19:39

Se construieşte un pod nou la Guşoeni

Primarul comunei Guşoeni, Nicolae Concioiu, are în permanenţă multiple proiecte prin care doreşte să aducă un plus de confort localnicilor comunei. Dintre cele pentru care a solicitat aviz Ministerului Dezvoltării, o parte dintre ele au primit deja OK-ul şi se află în faza de întocmire a documentaţiei. Ordinea în care le vom enumera este strict aleatorie, fiecare dintre ele fiind de importanţă majoră. Indubitabil, construirea podului ce va lega satul Spârleni de comună, nu va deservi doar cele 200 gospodării din satul amintit, ci populaţia întregii comune. Iar cum capitolul „sănătate” este unul delicat la nivel naţional, faptul că un alt proiect cuprinde modernizarea, exinderea şi dotarea dispensarului uman este în egală măsură remarcabil. Şi celelalte două proiecte, de data aceasta vizând educaţia, sunt pe măsura aşteptărilor localnicilor. Unul dintre ele prevede construirea unei grădiniţe cu două grupe cu program prelungit, lucru nu foarte des întâlnit în mediul rural, dar care va permite părinţilor să îşi desfăşoare activităţile într-un mod mult mai facil. Ultimul, dar nu cel de pe urmă, se va axa pe modernizarea şcolii din Guşoeni, astfel încât şi şcolarii să îşi desăvârşescă educaţia într-un mediu propice studiului.

Publicat Univers vâlcean

Aşa cum v-am informat în editorialele noastre, în urmă cu ceva timp, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR) a stat pe un butoi de pulbere. Atitudinea puciştilor fără epoleţi de a destabiliza activitatea normală a unei structuri care, de-a lungul anilor, şi-a câştigat un binemeritat rol pe eşicherul jurnaliştilor, a eşuat. În acest context, vă informăm că în ziua de 21 septembrie 2017 un grup de reprezentanţi ai clubului de foşti ofiţeri ai M.Ap.N şi ai M.A.I, care au încercat acapararea conducerii UZPR-ului, s-au prezentat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Aceştia solicitau şi susţineau, sus şi tare, fără nici un fel de ruşine şi acoperire în practică, înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a menţiunilor puse în scenă de ei, prin falsa Adunare Generală din 8 septembrie 2017 desfăşurată la Bucureşti, respectiv a pretinşilor nou-aleşi în principalele funcţii de conducere a UZPR-ului! Informată despre nelegalitatea aşa-zisei Adunări Generale de la data menţionată mai sus, şi ţinerea Adunării Generale statutare din 8 septembrie a.c., instanţa de judecată, pe bună dreptate nu a acceptat înscrierea menţiunilor solicitate de aceşti „pucişti”, fixând un termen ulterior de judecată, pentru a se lua act de hotărârile Adunării Generale statutare din 8 septembrie a.c. Această măsură legală, conform legilor în vigoare ale statului, pe care a luat-o instanţa, coroborată cu hotărârea prin care a fost suspendată decizia aberantă de excludere a preşedintelui ales democratic Doru Dinu Glăvan din UZPR, coroborată şi cu judecarea iminentă a dosarului de anulare a hotărârilor fostului consiliu director, conturează finalul lamentabil al încercării de scindare a UZPR şi de acaparare forţată, cu totul ilegală, a conducerii şi patrimoniului uniunii. Trebuie să informăm cititorii noştri că aventurierii, care au înscenat tulburările încă din vara acestui an, ocupă în mod ilegal sediul UZPR-ului situat în Bulevardul Magheru din Bucureşti, neavând nici un temei juridic. Este expresia atitudinii cumpătate a conducerii stabilite de Adunarea Generală statutară din 8 septembrie, care evită expunerea suplimentară a Uniunii şi a imaginii sale scandalului public. După parcurgerea tuturor procedurilor prevăzute de lege, răspunderea, atât civilă cât şi penală a promotorilor sciziunii, abuzului de drept şi tacticii faptului împlinit impus cu forţa nu va întârzia să fie solicitată. „Puciul coloneilor” îndreptat împotriva unui profesionist total, dăruit cu trup şi suflet radioului şi televizorului, gazetar de excepţie cu vechi state în meserie, într-adevăr născut şi nu făcut peste noapte, precum potrivnicii lui, preşedintele UZPR-ului Doru Dinu Glăvan, care face parte dintr-o generaţie de aur a presei româneşti, a eşuat lamentabil. Vom reveni, pentru cititorii noştri, şi cu alte amănunte legate de această luptă acerbă pentru putere, manifestată de un grup redus de militari, care pe vremuri îşî aşterneau gândurile şi ideile în anumite fiţuici, la ordinele superiorilor. Felicitări, dragă Dorule, filiala UZPR Vâlcea este alături de tine!
Preşedinte, prof. Nicolae Dinescu

Publicat Univers vâlcean

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat în timpul unui interviu legat de noua Lege a pensiilor că, citez: „eu nu sunt de acord cu acea prevedere a legii care spune că ies la pensie oamenii din oraşele în care a existat poluare”. Aceste declaraţii arată foarte clar cum reprezentanţii PSD, în frunte cu Lia Olguţa Vasilescu, doresc să îi lase pe Râmniceni fără posibilitatea de a ieşi la pensie cu doi ani mai devreme, fără penalizare. Reamintim opiniei publice că această prevedere a fost introdusă în Lege în urma unui amendament al deputatului liberal Cristian Buican, iar vâlcenii au, începând cu 26 iunie 2017, posibilitatea de a se pensiona cu doi ani mai devreme, fără penalizare, dacă au locuit 30 de ani în municipiul Râmnicu Vâlcea şi împrejurimi, din cauza poluării la care au fost supuşi. Ţinând cont de aceste declaraţii ale Ministrului Muncii, preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, solicită demisia de onoare sau demiterea Liei Olguţei Vasilescu, care demonstrează, pe această cale, că nu înţelege principii esenţiale şi mecanisme normale ale sistemului de pensii. Acordarea posibilităţii cetăţenilor de a se pensiona anticipat, cu doi ani, fără penalizare, reprezintă o compensaţie faţă de acei oameni care au locuit 30 de ani în zone afectate de poluare, un drept normal în orice ţară civilizată şi nu o favoare gratuită, aşa cum consideră doamna Ministru al Muncii. „Când am văzut declaraţia Liei Olguţei Vasilescu privind abrogarea prevederilor legale care acordă râmnicenilor posibilitatea de a se pensiona anticipat, cu doi ani, fără penalizare, am rămas stupefiat. Este clar că ea nu înţelege ce înseamnă să trăieşti în zone afectate constant de poluare şi nu o interesează deloc că această prevedere de pensionare anticipată reprezintă o reparaţie morală şi nu un moft sau o favoare făcută de stat unor cetăţeni. Pentru această declaraţie, ar trebui demisă imediat. Este clar că PSD-iştilor nu le pasă de oameni şi de suferinţele lor. Sunt foarte curios de cum vor explica reprezentanţii PSD Vâlcea râmnicenilor această intenţie a Ministrului Muncii, în condiţiile în care se lăudau, în mod mincinos, cu acest amendament al subsemnatului. Dacă acest anunţ al Ministrului Muncii va deveni prevedere legală, mă aştept ca toţi reprezentanţii PSD Vâlcea să îşi dea demisiile şi să plece acasă, pentru că este clar că sunt incompetenţi şi foarte slabi. Din păcate, PSD dovedeşte încă o dată că nesimţirea lor nu are limite şi că nu dau doi bani pe oameni şi suferinţele lor” a declarat preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.

Cu fonduri din bugetul local, Primăria comunei Câineni doreşte să amenajeze trotuare pietonale pe o distanţă de 300 de metri, în satul Robeşti. Prin această investiţie, primarul Ion Nicolae este de părere că accidentele rutiere care se produc în zonă şi în care sunt implicaţi pietonii vor fi reduse considerabil. „Avem un proiect pentru amenajarea a două trotuare pietonale în satul Robeşti. Acolo avem probleme mari cu DN 7. Circulaţia rutieră este foarte intensă şi s-au întâmplat accidente, care s-au soldat, din păcate, cu morţi. Ne-am propus să amenajăm două trotuare pietonale. Vom face această investiţie cu fonduri proprii. Este vorba de o distanţă de 300 de metri pe partea dreaptă. Avem proiect făcut şi îl vom supune în Consiliu Local pentru aprobare”, a spus Ion Nicolae, primarul comunei Câineni.

Zilele acestea, la Tulcea, s-a desfăşurat Adunarea generală a Asociaţiei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România, prilej cu care au fost luate în discuţie aspecte legislative, funcţionale şi organizatorice referitoare la Instituţia Prefectului, dar şi colaborarea cu alte structuri. În cadrul acestei întruniri, în funcţia de vicepreşedinte al Asociaţiei, prefectul Florian Marin a fost ales vicepreşedinte pentru zona de sud-vest a Olteniei. Aceasta cuprinde judeţete Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea şi chiar dacă noua funcţie îi va aduce noi responsabilităţi prefectului, considerăm că încrederea acordată de colegii săi presupune faptul că munca depusă de Florian Marin este apreciată.

Autorităţile locale din comuna Malaia au în vedere o investiţie privind achiziţionarea unui sistem de supraveghere video stradal. Primarul Gabriel Ţolea spune că le-ar fi foarte necesare aceste camere de supraveghere video, însă se caută soluţii pentru găsirea unei surse de finanţare. „Avem în vedere un proiect privind montarea unui sistem supraveghere video stradal. Am discutat despre acest lucru chiar şi într-o şedinţă de Consiliu Local. În schimb, avem supraveghere video la şcoală şi în primărie. Una dintre camerele de supraveghere video este îndreaptă şi pe strada principală. Va trebui să găsim o soluţie, pentru că ne-ar fi de mare folos”, a spus Gabriel Ţolea, primarul comunei Malaia.

Alunecarea de teren din satul Delureni, comuna Valea Mare este una din problemele majore cu care se confruntă conducerea primăriei. În anul 2014, din cauza ploilor abundente, pământul a luat-o la vale şi nu de puţine ori, Primăria a intervenit în zonă cu mici lucrări de consolidare, dar nu de durată. Acum însă, cu fonduri de la Guvern, primarul Constantin Briceag a dat ordinul de începere al lucrărilor de consolidare a acestei alunecări de teren, iar după cum se pare, în luna noiembrie, acestea vor fi finalizate. Reamintim că în zonă, aproximativ 70 de gospodării riscau să rămână izolate.

Luni, 9 octombrie 2017, este ziua de naştere a domnului Mircea Oprişor, primarul comunei Oteşani. Este născut în zodia Balanţei. Nativul din zodia Balanţă este şarmant, sociabil, inimos, diplomat înnăscut şi stăpâneşte arta de a se purta cu ceilalţi. Este tolerant, afectiv şi echilibrat, curtenitor şi agreabil. Are o carismă personală care îl ajută să atragă mulţi prieteni. Adaptabil la maximum, nativul Balanţă ştie să se ajusteze permanent după cererile exterioare ca să fie mereu în echilibru cu lumea din jur. Este adeptul regulilor deja stabilite, se supune lor, pentru că nu îi plac schimbările. Dă dovadă de un mare rafinament în exprimarea sentimentelor, prin manifestări artistice, poetice, estetice. Iubeşte culorile, tablourile, muzica şi dansul şi iese în evidenţă datorită înfăţişării plăcute. Redacţia „Viaţa Vâlcii” îi urează “La mulţi ani!”

Pagina 2 din 3

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu